Gemeentehuis

Wethouder (Michael) Geerdink

M. (Michael) Geerdink (CDA)

Wethouder / 1e locoburgemeester

Programma Onderdelen in de portefeuille Met uitzondering van

1. Wonen en leven 

1.2. Ruimtelijke ontwikkeling (Agrarische zaken)

 

  1.4. Openbare ruimte (Avontureneiland Wensink-Zuid)  
2. Duurzame toekomst 2.1. Energietransitie

 

  2.2. Circulaire economie  
3. Inclusieve samenleving 3.1. Voorzieningen en ondersteuning

Hospice (Jan Pierik)

  3.2. Maatschappelijke opvang en wonen  
  3.4. Jeugd

 

 

4. Bestuur en samenleving 4.2. Participatie en communicatie
incl. dorps- en wijkraden

 

Programma's, projecten en dossiers

  • Programma Energietransitie (duurzaamheid)
  • Programma transformatie Sociaal Domein
  • Project Wensink Zuid energietransitie