Wethouder Martin Velten verlaat de politiek

11 januari 2024
Persbericht

Wethouder Martin Velten kondigt zijn vertrek aan als bestuurder van gemeente Borne. Hij gaat eind maart met pensioen en draagt dan zijn werkzaamheden over aan een opvolger. Velten startte zijn politieke carrière in 1996 als bestuurder binnen het CDA. Twee jaar later werd hij raadslid. Samen met Henk van den Berg heeft hij Borne-Nu opgericht in 2010. Velten is bijna 10 jaar actief geweest als wethouder van gemeente Borne. Binnenkort draagt Borne-Nu zijn opvolger voor.

​Velten: “Het voelt voor mij als een natuurlijk moment om te stoppen. Alle grote projecten in mijn portefeuille zijn begin april in een fase dat ik ze goed kan overdragen.” Velten doelt onder andere op de nieuwbouw van basisschool Jan Ligthart en de ontwikkeling van fase 4 van de Bornsche Maten. Ook de nieuwe woonwagenlocaties in De Horsten (Bornsche Maten) zijn bepaald. En begin april kan verder worden ingezet op de realisatie van tijdelijke sociale huurwoningen op basis van de lijst met mogelijke locaties en een duidelijke routekaart met afwegingskaders. Ook op cultureel gebied heeft Velten zijn taak ‘volbracht’. Er is een integrale cultuuragenda samengesteld als basis voor een versterking van de samenwerking tussen culturele partijen in het kader van de vrijetijdseconomie.

“Als ik halverwege de ambtstermijn stop, heeft mijn opvolger tijd om zich tot aan de verkiezingen als wethouder een positie te verwerven binnen gemeente Borne”, aldus de vertrekkende wethouder die zich tot en met maart onverminderd wil inzetten als bestuurder. “De samenwerking en collegialiteit in de colleges waar ik deel vanuit heb gemaakt, zijn altijd positief. We gaan nooit ruziënd uit elkaar. Ik werk hier nog altijd met veel plezier.”

Zijn keuze om te stoppen, heeft dan ook persoonlijke beweegredenen. “Het lijkt me heerlijk om minder door mijn agenda geleefd te worden. Om in goede gezondheid mijn energie te richten op mijn partner, familie en vrienden. Bijvoorbeeld even een paar dagen weg met de camper of in de tuin werken op de momenten dat ik daar zin in heb. In april hoop ik 68 te worden en is het tijd om het stokje over te dragen.”

Martin Velten woont ruim veertig jaar in Borne. Hij heeft een lange staat van dienst. In 2014 verruilde hij zijn baan bij de Belastingdienst voor het wethouderschap in gemeente Borne. Namens het CDA was Velten portefeuillehouder Financiën en later kwamen daar Ruimtelijke Ontwikkeling en het fractievoorzitterschap bij. Vanaf 2010 vervulde hij namens Borne-Nu dezelfde taken. Als beginnend wethouder kwamen in 2015 de decentralisaties binnen het Sociaal Domein op zijn conto. Het leek op een onbegaanbare weg, maar het sociaal domein binnen Borne is uitgebloeid tot een afdeling die goed draait. 

Als wethouder voor alle fracties maakt Velten geen deel meer uit van de fractie van Borne-Nu. Hij is als wethouder verantwoordelijk voor de portefeuilles Wonen en Bouwen (Bornsche Maten), Ruimtelijke ontwikkeling en Volkshuisvesting, Ondernemers en Economie, Inburgering en statushouders, Onderwijs, Cultuur en Werk en Inkomen.

Velten verlaat de politiek met gemengde gevoelens. “De samenleving, maar ook het politieke klimaat verhard. Ik zou graag zien dat mensen zich er weer bewust van worden dat we niet lijnrecht tegenover elkaar horen te staan, maar dat we het samen moeten doen. Als bestuurder kun je daar wat in betekenen. Ik heb het altijd heel interessant gevonden om kennis te verkrijgen van onderwerpen, omgevingen waar je als inwoner geen weet van hebt. En om op basis daarvan verbindingen te mogen leggen. Geen idee wanneer, waar of hoe, maar in de toekomst zou ik in een bestuursfunctie op dat gebied nog wel wat voor de Bornse gemeenschap willen betekenen.”