Gemeentehuis

Wethouder (David) Vermorken

D. (David) Vermorken (VVD)

Wethouder / 2e locoburgemeester

Programma Onderdelen van de portefeuille Met uitzondering van
1. Wonen en leven 1.2. Ruimtelijke ontwikkeling (Omgevingsvisie/wet)  
  1.3. Mobiliteit en infrastructuur

Externe spoorveiligheid (Jan Pierik)

  1.4. Openbare ruimte

Avontureneiland Wensink-Zuid (Michael Geerdink)

2. Duurzame toekomst 2.3. Klimaatadaptatie  
  2.4. Natuur, milieu en landschap

 

 

3. Inclusieve samenleving 3.7. Sport

 

4. Bestuur en samenleving 4.1. Bestuur (Control)

 

  4.5. Vergunningverlening, toezicht en handhaving (Vergunningverlening openbare ruimte en mobiliteit)  
5. Financieel gezond 5.1. Financiën

 

  5.2. Vastgoed  
  5.3. Grondzaken

 

Programma's, projecten en dossiers

  • Project Spanjaardswijk
  • Project 't Wooldrik
  • Project Omgevingswet
  • Project Huis van Borne (bouw)
  • Project Wensink Zuid openbare ruimte
  • Dossier Vloedbeltverbinding
  • Dossier Sportbedrijf

Nevenactiviteiten

  • Trainer van Haya van Someren stichting. 2 tot 4 uur per maand. (bezoldigd)