Gemeentehuis

Wethouder (David) Vermorken

D. (David) Vermorken (VVD)

Wethouder / 2e locoburgemeester

Programma Onderdelen van de portefeuille Met uitzondering van
1. Wonen en leven 1.2. Ruimtelijke ontwikkeling (Omgevingsvisie/wet)  
  1.3. Mobiliteit en infrastructuur

Externe spoorveiligheid (Jan Pierik)

  1.4. Openbare ruimte

Avontureneiland Wensink-Zuid (Michael Geerdink)

2. Duurzame toekomst 2.3. Klimaatadaptatie  
  2.4. Natuur, milieu en landschap

 

 

3. Inclusieve samenleving 3.7. Sport

 

4. Bestuur en samenleving 4.1. Bestuur (Control)

 

  4.5. Vergunningverlening, toezicht en handhaving (Vergunningverlening openbare ruimte en mobiliteit)  
5. Financieel gezond 5.1. Financiën

 

  5.2. Vastgoed  
  5.3. Grondzaken

 

Programma's, projecten en dossiers

  • Project Spanjaardswijk
  • Project 't Wooldrik
  • Project Omgevingswet
  • Project Huis van Borne (bouw)
  • Project Wensink Zuid openbare ruimte
  • Dossier Vloedbeltverbinding
  • Dossier Sportbedrijf

Nevenfuncties 

Organisatie Functie Vergoeding
Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Twente Lid Nee
Dagelijks Bestuur Omgevingsdienst Twente Lid Nee
Bestuurlijk Overleg VTH Twente Lid Nee
Algemeen Bestuur GR Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT) Lid Nee
Algemeen Bestuur GR Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBTwente) Lid Nee
Vitens N.V. Aandeelhouder Nee
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Aandeelhouder Nee
Bestuurlijk trekker thema fiets Twente   Nee
Bestuurlijk Overleg Mobiliteit Twente Lid Nee
Bestuurlijk Overleg Sport en Bewegen Twente Lid Nee
Platform Financieel Domein VNG Overijssel Lid Nee
Platform Ruimtelijk Domein VNG Overijssel Lid Nee
Bestuurlijk Overleg met Stichting Groen Blauwe Diensten (SGBDO) Lid Nee
Bestuurlijk Overleg Groene Metropool Lid Nee
Auditcommissie Samen Twente Lid Nee
Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand Borne    

Nevenfuncties op persoonlijke titel 

Organisatie Functie Vergoeding
Haya van Somerenstichting Trainer Ja (vrijwilligersvergoeding)
Nevobo Scheidsrechter Ja (vrijwilligersvergoeding)