Gemeentehuis

Wethouder (David) Vermorken

D. (David) Vermorken (VVD)

Wethouder / 2e locoburgemeester

ProgrammaOnderdelen van de portefeuilleMet uitzondering van
1. Wonen en leven1.2. Ruimtelijke ontwikkeling (Omgevingsvisie/wet)
1.3. Mobiliteit en infrastructuur

Externe spoorveiligheid (Jan Pierik)

1.4. Openbare ruimte

Avontureneiland Wensink-Zuid (Michael Geerdink)

2. Duurzame toekomst2.3. Klimaatadaptatie
2.4. Natuur, milieu en landschap

3. Inclusieve samenleving3.7. Sport

4. Bestuur en samenleving4.1. Bestuur (Control)

4.5. Vergunningverlening, toezicht en handhaving (Vergunningverlening openbare ruimte en mobiliteit)
5. Financieel gezond5.1. Financiën

5.2. Vastgoed
5.3. Grondzaken

Programma's, projecten en dossiers

  • Project Spanjaardswijk
  • Project 't Wooldrik
  • Project Omgevingswet
  • Project Huis van Borne (bouw)
  • Project Wensink Zuid openbare ruimte
  • Dossier Vloedbeltverbinding
  • Dossier Sportbedrijf

Nevenfuncties 

OrganisatieFunctieVergoeding
Algemeen Bestuur Omgevingsdienst TwenteLidNee
Dagelijks Bestuur Omgevingsdienst TwenteLidNee
Bestuurlijk Overleg VTH TwenteLidNee
Algemeen Bestuur GR Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT)LidNee
Algemeen Bestuur GR Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBTwente)LidNee
Vitens N.V.AandeelhouderNee
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)AandeelhouderNee
Bestuurlijk trekker thema fiets TwenteNee
Bestuurlijk Overleg Mobiliteit TwenteLidNee
Bestuurlijk Overleg Sport en Bewegen TwenteLidNee
Platform Financieel Domein VNG OverijsselLidNee
Platform Ruimtelijk Domein VNG OverijsselLidNee
Bestuurlijk Overleg met Stichting Groen Blauwe Diensten (SGBDO)LidNee
Bestuurlijk Overleg Groene MetropoolLidNee
Auditcommissie Samen TwenteLidNee
Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand Borne

Nevenfuncties op persoonlijke titel 

OrganisatieFunctieVergoeding
Haya van SomerenstichtingTrainerJa (vrijwilligersvergoeding)
NevoboScheidsrechterJa (vrijwilligersvergoeding)