Gemeentehuis

Wethouder (David) Vermorken

D. (David) Vermorken (VVD)

Wethouder / 2e locoburgemeester

ProgrammaOnderdelen van de portefeuilleMet uitzondering van
1. Wonen en leven1.2. Ruimtelijke ontwikkeling (Omgevingsvisie/wet incl. provinciale omgevingsvisie)
1.3. Mobiliteit en infrastructuurExterne spoorveiligheid (Jan Pierik)
1.4. Openbare ruimte
2. Duurzame toekomst2.3. Klimaatadaptatie
2.4. Natuur, milieu en landschap

3. Inclusieve samenleving3.7. Sport
4. Bestuur en samenleving4.1. Bestuur (Control)
4.5. Vergunningverlening, toezicht en handhaving (Vergunningverlening openbare ruimte en mobiliteit)
5. Financieel gezond5.1. Financiën
5.2. VastgoedDe Veste (Jan Pierik)
5.3. Grondzaken

Programma's, projecten en dossiers

  • Project Spanjaardswijk
  • Project Borne-West
  • Project Omgevingswet
  • Project Huis van Borne (bouw)
  • Project Wensink Zuid openbare ruimte
  • Project Ondertunneling spoor

Nevenfuncties 

OrganisatieFunctieVergoeding
Algemeen Bestuur Omgevingsdienst TwenteLidNee
Dagelijks Bestuur Omgevingsdienst TwenteLidNee
Bestuurlijk Overleg VTH TwenteLidNee
Algemeen Bestuur GR Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT)LidNee
Algemeen Bestuur GR Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBTwente)LidNee
Vitens N.V.AandeelhouderNee
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)AandeelhouderNee
Bestuurlijk trekker thema fiets TwenteNee
Bestuurlijk Overleg Mobiliteit TwenteLidNee
Bestuurlijk Overleg Sport en Bewegen TwenteLidNee
Platform Financieel Domein VNG OverijsselLidNee
Platform Ruimtelijk Domein VNG OverijsselLidNee
Bestuurlijk Overleg met Stichting Groen Blauwe Diensten (SGBDO)LidNee
Bestuurlijk Overleg Groene MetropoolLidNee
Auditcommissie Samen TwenteLidNee
Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand Borne

Nevenfuncties op persoonlijke titel 

OrganisatieFunctieVergoeding
Haya van SomerenstichtingTrainerJa (vrijwilligersvergoeding)
NevoboScheidsrechterJa (vrijwilligersvergoeding)