Gemeentehuis

Wethouder (Arthur) Lammers

A. (Arthur) Lammers (Borne Nu)

Wethouder / 3e locoburgemeester

ProgrammaOnderdelen van de portefeuilleMet uitzondering van
1. Wonen en leven1.1. Wonen en bouwen

1.2. Ruimtelijke ontwikkeling

Begraafplaatsen en crematoria (Jan Pierik)

Agrarische zaken (Michael Geerdink)

Omgevingsvisie/wet (David Vermorken)

2. Duurzame toekomst2.5. Bedrijvigheid en ondernemersklimaat

2.6. Vrijetijdseconomie
3. Inclusieve samenleving3.3. Inburgering en vluchtelingen (Inburgering statushouders)
3.5. Onderwijs

3.6. Cultuur

3.8. Werk en inkomen

4.54.5. Vergunningverlening, toezicht en handhaving (Vergunningverlening RO en bouwen)

Programma's, projecten en dossiers

  • Programma Wonen en Leven
  • Project Bornsche Maten
  • Project Herontwikkeling Maria Mediatrix
  • Dossier Scholtenhof / Actolei (RO)

Nevenfuncties 

OrganisatieFunctieVergoeding
Wadinko N.V.AandeelhouderNee
Stichting Dierenpark BorneBestuurslidNee
Bedrijfsvoering organisatie Recreatieschap TwenteBestuurslidNee
Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT)Lid dagelijks bestuurNee
Samenwerking sociale zaken Borne, Haaksbergen en HengeloLidNee
SWB Midden Twente (SWB)Lid dagelijks bestuurNee
Zelfregieteam BorneLid Nee
Twentse regietafel AsielLidNee