Wet goed verhuurderschap

Wet goed verhuurderschap

De Wet goed verhuurderschap geldt vanaf 1 juli 2023 en heeft als doel ongewenst gedrag van verhuurders van woningen of andere verblijfsruimtes te voorkomen. Voorbeelden hiervan zijn een te hoge borg, oneerlijke servicekosten, discrimineren en bedreigen. In de wet staan regels waar verhuurders zich aan moeten houden. De gemeente Borne kan een waarschuwing of een boete geven aan verhuurders die zich hier niet aan houden. Ook kunt u als huurder ongewenst gedrag van uw verhuurder melden.

De wet beschermt woningzoekenden en huurders van woon- en verblijfsruimtes tegen ongewenst verhuurgedrag van:

 • Particuliere verhuurders
 • Verhuurbemiddelaars
 • Werkgevers, die woonruimte voor buitenlandse werknemers verzorgen
 • Woningcorporaties

Zeven regels

Goede verhuurders houden zich aan onderstaande regels:

 • De verhuurder mag de woningzoekende of huurder niet discrimineren.
 • De verhuurder mag de woningzoekende of huurder niet bedreigen of bang maken.
 • De verhuurder mag maximaal 2 maanden kale huur aan borg vragen.
 • De verhuurder moet een schriftelijke huurovereenkomst opstellen.
 • De verhuurder moet huurders goed en schriftelijk informeren over:
  • De rechten en plichten van de huurder (die niet in de huurovereenkomst staan).
  • De hoogte van de borg en wanneer de huurder die terugkrijgt als de huurovereenkomst eindigt.
  • Contactinformatie zodat de huurder de verhuurder kan bereiken.
  • Informatie van het meldpunt ongewenst verhuurgedrag van de gemeente.
  • De servicekosten door middel van een compleet overzicht van de kosten.
 • De verhuurder rekent alleen servicekosten die in de wet staan (zie artikelen 7:259 en 7:261 BW).
 • De verhuurbemiddelaar mag geen bemiddelingskosten aan de huurder vragen.

Verhuurt u aan buitenlandse medewerkers? Dan moet u ook:

 • De huurovereenkomst los van de werkovereenkomst vastleggen.
 • De huurder schriftelijk de hiervoor genoemde informatie verstrekken in een taal die zij begrijpen.

Meldpunt voor huurders

Volgens de wet moet elke gemeente een meldpunt hebben. Daar kunnen huurders en woningzoekenden een melding doen als de verhuurder zich niet aan de 7 regels van goed verhuurderschap houdt. Hiervoor kan het contactformulier worden ingevuld. Deze is te vinden met de blauwe knop bovenaan of aan de rechter kant van deze pagina.

Na het ontvangen van de mail zal er door een medewerker van de gemeente Borne contact met u worden opgenomen om uw melding te bespreken. In sommige gevallen zal er eerst een dossier worden opgebouwd, waardoor dit wat langer kan duren.

Huurders van een woningcorporatie kunnen een klacht indienen bij de corporatie die de woning verhuurt. Die werkt de klacht zelf af.

Voor de verhuurder

De wet geldt ook voor bestaande overeenkomsten. Er geldt een overgangsregeling voor een aantal regels in de wet. Hierbij valt te denken aan de schriftelijke informatie die door de verhuurder verstrekt dient te worden aan de huurder. Ook geldt deze regeling voor het scheiden van de huurovereenkomst en het arbeidscontract.

Houdt u zich als verhuurder niet aan de regels? Dan kan de gemeente u een waarschuwing geven of een boete tot € 22.500,- (peildatum 1 januari 2022). Gaat u vaker in de fout dan kan de boete stijgen tot € 90.000,- (peildatum 1 januari 2022). Als dat niet werkt, kan de gemeente het beheer van de woning overnemen. Dat betekent dat u zelf de woning niet meer mag verhuren. Volgens de wet moet de gemeente de namen van deze verhuurders bekendmaken. Zo kunnen huurders en woningzoekenden zien of een verhuurder zich aan de wet houdt.

Controle

Er zal door de gemeente Borne worden gecontroleerd als er sprake is van meldingen of bij verdenkingen van geen goed verhuurderschap.