Wegwerkzaamheden

Werkzaamheden fietspad Azelosestraat

09 november 2023
Nieuws

Wegens werkzaamheden aan een deel van het fietspad van de Azelosestraat is het fiets- en voetpad vanaf maandag 13 november tot en met vrijdag 2 februari tijdelijk niet toegankelijk. De werkzaamheden vinden plaats tussen kruispunt Hazelaarstraat -Azelosestraat en kruispunt Parallelweg - Azelosestraat.

De werkzaamheden bestaan uit het herstellen van het fietspad en het inrichten van een voedingsplaats voor de bestaande bomen.

Wat is de reden

Door de wortelopdruk van de aanwezige platanen is een deel van het fietspad slecht toegankelijk. In het verleden zijn er een aantal keren herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Nu wordt gewerkt aan een definitieve oplossing.

Overzicht van de werkzaamheden

  • De beukenhaag tussen het fietspad en het voetpad wordt verwijderd.
  • Het bestaande asfalt van het fietspad wordt verwijderd.
  • Aan de kant van de groenstrook waar de platanen staan wordt twee meter groen toegevoegd.
  • Er wordt wortelwerend doek aangebracht tussen de groenstrook en het fietspad.
  • De platanen worden gesnoeid.
  • In plaats van asfalt worden er klinkers aangebracht in het fietspad.
  • Het fiets- en voetpad sluit aan elkaar.

Planning en bereikbaarheid

De werkzaamheden vinden zoveel mogelijk plaats op het bestaande fiets- en voetpad. Het fietspad en het voetpad zijn in de periode dat de werkzaamheden plaatsvinden niet toegankelijk. De zijpaden naar de aanliggende woningen worden afgesloten.

Het betreffende deel van de Azelosestraat wordt buiten de spitsuren aan één kant, wanneer noodzakelijk, afgezet om de veiligheid van de uitvoerders te garanderen.

Fietsers en voetgangers worden naar de overkant van de Azelosestraat verwezen. Ook kunnen fietsers en voetgangers via de Hazelaarstraat.

De werkzaamheden starten op maandag 13 november en duren naar verwachting tot en met vrijdag 2 februari.