Wegwerkzaamheden

Werkzaamheden Ennekerdijk - Watertorenstraat

16 oktober 2023
Nieuws

In opdracht van de gemeente Borne gaat Aannemingsmaatschappij Van Gelder werkzaamheden uitvoeren aan de Ennekerdijk en een deel van de Watertorenstraat.

Werkzaamheden

De bestaande verharding wordt verwijderd en tijdelijk opgeslagen. De kolk- en huisaansluitingen van het riool worden daar waar nodig vervangen. In de rijbaan wordt een puinfundatie aangebracht en de oude verharding wordt opnieuw aangebracht. Op enkele plaatsen worden nieuwe boomplantvakken aangelegd.

Als de herinrichtingswerkzaamheden zijn afgerond wordt het bestaande hoofdriool gerenoveerd door middel van riool relining.

Planning

De werkzaamheden aan de Ennekerdijk worden uitgevoerd in twee fases. Fase één betreft het deel vanaf de kruising Zuid Esch tot aan de kruising Watertorenstraat. Deze werkzaamheden starten op maandag 16 oktober.
Fase twee betreft het deel vanaf de kruising Ennekerdijk- Watertorenstraat tot aan begin van de asfaltweg in de Watertorenstraat ter hoogte van Watertorenstraat 14. De werkzaamheden in fase twee starten naar verwachting woensdag 8 november.

De werkzaamheden zijn, naar verwachting, uiterlijk vrijdag 15 december afgerond.

Na afronding van bovenstaande werkzaamheden wordt een rioolrenovatie uitgevoerd. De rioolrenovatie staat gepland op maandag 18 en dinsdag 19 december.

Bereikbaarheid

In de eerste fase wordt de gehele Ennekerdijk afgesloten voor alle voertuigen. De woningen aan de Ennekerdijk zijn uitsluitend te voet bereikbaar.

Omdat de rijbaan van de Ennekerdijk als laatste in zijn geheel wordt aangebracht zal deze niet begaanbaar zijn voor gemotoriseerd verkeer gedurende de gehele afsluiting.