Duurzaamheidsroute

Webinar Duurzaamheidsroute A35

Online
29 februari 2024 - 29 februari 2024
Algemeen

Voor de Duurzaamheidsroute A35 vonden in oktober en november 2023 zeven inwoneravonden voor de zes deelnemende gemeenten plaats. Hier is opnieuw waardevolle informatie opgehaald. Wat er met deze input is gedaan en gedaan wordt en hoe het project wordt vervolgd komt aan bod in een online terugkoppelingsbijeenkomst op 29 februari van 19:30 tot 21:00. 

Vertegenwoordigers van de gemeenten, provincie en Rijkswaterstaat komen aan het woord. Via deze linkexterne-link-icoon kunt u zich aanmelden. Voorafgaand aan het webinar ontvangt u een link voor deze online terugkoppelingsbijeenkomst. Lees ook de laatste nieuwsbrief op: Nieuwsbrief januari 2024 | Energie op Rijksgrondexterne-link-icoon

Vragen, opmerkingen of ideeën over de Duurzaamheidsrouten A35? Mail deze dan naar: enegergieoprijksgrond@rws.nl.