Schoonmaakspullen

Waarom de huishoudelijke ondersteuning opnieuw is ingekocht

27 juli 2023
Nieuws

Vanaf januari 2024 krijgen veel inwoners van de gemeente Borne huishoudelijke ondersteuning van een andere zorgaanbieder. Dit komt doordat de huidige contracten aflopen in december van dit jaar en de gemeente Borne de zorg opnieuw heeft ingekocht. De gemeente is verplicht om aan te besteden. Het aangaan van nieuwe contracten is dus niet omdat de huishoudelijke ondersteuners in Borne hun werk niet goed doen.

Wethouder Michael Geerdink vindt het heel begrijpelijk dat mensen zich zorgen maken over de verandering. “De huishoudelijke ondersteuners doen met veel toewijding hun werk. Mensen zijn heel tevreden en zijn blij dat hun hulp langskomt. Je bouwt een band met elkaar op en natuurlijk wil je elkaar dan niet kwijt.”

Hulp behouden
De gemeente wil aan haar inwoners de best mogelijke zorg bieden. Daarom willen we hulpen en hun cliënten zo veel mogelijk bij elkaar houden, vertelt de wethouder. “Ook de huidige en nieuwe aanbieders vinden dat belangrijk voor de mensen in Borne. We kunnen het niet garanderen, maar samen met de huidige en nieuwe zorgaanbieders proberen we er alles aan te doen dat mensen zo veel mogelijk hun eigen hulp kunnen behouden.”

Vijf aanbieders
Gemeente Borne heeft gekozen voor vijf aanbieders. De wethouder legt uit waarom: “We verwachten met vijf aanbieders voldoende mogelijkheden te hebben om de mensen in Borne die nu huishoudelijke hulp ontvangen dezelfde ondersteuning te blijven bieden. Met vijf aanbieders kunnen we nauwer samenwerken en met elkaar invulling geven aan ontwikkelingen zoals de vergrijzing en de krapte op de arbeidsmarkt. We denken dat met deze vijf de kwaliteit van de zorg het beste blijft.”

Niet geselecteerd op prijs
De gemeenten hebben de offertes beoordeeld op kwaliteit. “We hebben niet geselecteerd op de prijs, voor inschrijving lagen de tarieven al vast. Gemeenten zijn immers verplicht om aanbieders een reëel tarief te bieden”, vertelt wethouder Geerdink. “Voor ons is relevant dat de mensen in Borne zorg en hulp krijgen die zij nodig hebben en dat die van goede kwaliteit is. “