Gemeentehuis

Waarderings- en arrangementsubsidies

Op grond van de algemene subsidieverordening kunt u een arrangementsubsidie of een waarderingssubsidie aanvragen.

Uitgangspunten

De uitgangspunten voor de waarderings- en arrangementsubsidie staan verwoord in de Algemene Subsidieverordening op overheid.nlexterne-link-icoon. In de aanvraagformulieren staan in de bijlagen de kaders en uitgangspunten vermeld.

  • Arrangementsubsidie

De arrangementsubsidie is een langlopende subsidie waarop de gemeente inhoudelijk wenst te sturen en waarvan zij de resultaten wil zien. Ook is dit een structurele subsidie die per jaar wordt toegekend.

  • Waarderingssubsidie

De waarderingssubsidie is een incidentele bijdrage in de kosten van activiteiten die op projectbasis worden georganiseerd en een vernieuwend en experimenteel karakter hebben. Voor deze subsidie geldt een subsidieplafond. Het subsidieplafond voor 2024 voor de waarderingssubsidie is vastgesteld op € 19.000,-.

De verdeelregel van het subsidieplafond 2024 is als volgt te hanteren: er is € 9.500,- als subsidieplafond beschikbaar voor de eerste helft van het kalenderjaar en de andere helft à € 9.500,- is beschikbaar voor het tweede deel van het kalenderjaar.

Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van ontvangst van de (volledige) subsidieaanvraag. De hoogte van het door de aanvrager te ontvangen subsidiebedrag wordt bepaald op basis van de in artikel 4 gegeven subsidiegrondslag in de Waarderingssubsidie verordening. Aanvragen voor een waarderingssubsidie dienen minimaal 12 weken voor het begin van de te subsidiëren activiteit te worden ingediend.

Contact

U kunt ingevulde aanvraagformulieren sturen naar:

Gemeente Borne,
t.a.v. afdeling welzijn en educatie,
Postbus 200,
7620 AE Borne

of per mail via info@borne.nl t.a.v. afdeling welzijn en educatie.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling welzijn en educatie. U kunt hiervoor het algemene nummer gebruiken, tel. 14074.

Aanvraag

In de bijlagen vind u de aanvraagformulieren voor de vaststelling en de aanvraag voor een arrangementsubsidie en/of waarderingssubsidie.

Bijlagen