default iconWaar stem ik voor?

Op 15 maart 2023 kunt u stemmen op de kandidaten die u gaan vertegenwoordigen in de provincie en in het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen. Door te stemmen kunt u invloed uitoefenen op de samenstelling van het dagelijks bestuur van de provincie en het waterschap.

Op de website van Rijksoverheid kunt u vinden wat de provincie doet en op de website van Vechtstromen kunt u vinden wat het waterschap doet.