safety-emergency iconVTH jaarverslag 2022 Borne

Het college deelt mee dat zij op 28 juni 2022 het jaarverslag Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2021 heeft vastgesteld. In het jaarverslag 2021 staat opgenomen welke activiteiten zijn uitgevoerd in relatie tot de beschikbare capaciteit. Het verslag dient om jaarlijks te evalueren of de activiteiten die zijn opgenomen in de uitvoeringsprogramma’s zijn uitgevoerd en in hoeverre deze activiteiten hebben bijgedragen aan het bereiken van de gestelde doelen, opgenomen in het gezamenlijke VTH beleid Twente en de nadere uitwerking. De stukken zijn in te zien via de links hieronder en op afspraak in het gemeentehuis.