Voorkant Zwanenhof

Vrijwilligersverzekering

Vrijwilligerswerk is onbetaald, maar niet onbeloond. Veel Bornenaren vinden het fijn om iets voor een ander te kunnen betekenen. En dat blijkt, want maar liefst twee op de drie inwoners zet zich in als vrijwilliger.

Bijna alle activiteiten in Borne worden opgezet en georganiseerd door vrijwilligers. Om deze waardevolle activiteiten te ondersteunen heeft de gemeente Borne een collectieve vrijwilligersverzekering bij Centraal Beheer Achmea afgesloten. Hierdoor zijn alle vrijwilligers in Borne automatisch verzekerd. Aanmelden voor deze verzekering is niet nodig. De verzekering is automatisch van toepassing op alle Bornse vrijwilligers, inclusief een ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor mantelzorgers.

De verzekering geeft secundaire dekking, dat wil zeggen dat oudere verzekeringen voorgaan op de dekking van deze verzekering.

In geval van schade

In geval van schade dient benadeelde een schadeaangifteformulier in te vullen. Dit formulier kunt u hieronder downloaden en volledig ingevuld en ondertekend versturen naar:

Gemeente Borne
Postbus 200
7620 AE Borne

Voor meer informatie over de VNG Vrijwilligersverzekering kunt u kijken op de website van Centraal Beheerexterne-link-icoon.