Ballon

Vrije tijd

Borne is centraal gelegen in Twente en heeft met het beschermde dorpsgezicht 'Oud Borne', een gezellig en compact centrum en een fraai buitengebied (De Groene Poort). Dus voldoende in huis voor zowel toeristen als eigen inwoners.

Oud Borne

In het beschermd dorpsgezicht ‘Oud Borne’ krijgt de bezoeker een indruk van de rijke historie van Borne. De nog aanwezige historische structuur en de vele Rijks- en gemeentelijk monumenten zoals o.a. de Oude Kerk, museum het Bussemakerhuis, de Bornse Synagoge, de Klopjeswoningen, de Meijershof en de Mariakapel maakt ‘Oud Borne’ tot een bijzondere plek. U kunt op eigen gelegenheid Oud Borne ontdekken, maar het wordt pas echt interessant als een ervaren gids u meeneemt in de Bornse historie. Hiervoor kunt u afspraken maken via de website www.gidsenoudborne.nlexterne-link-icoon of via de VVV-Tourist Info (ondergebracht in het Kulturhus).

Visie Vrijetijdseconomie 2023-2032

Op 18 april 2023 heeft de gemeenteraad de visie ‘Vrijetijdseconomie 2022-2032’ vastgesteld. Deze visie bevat de gemeentelijke ambities en doelen op het gebied van de vrijetijdseconomie voor de komende 10 jaar en sluit aan op de onlangs gepresenteerde regionale visie van Marketing Twente (Perspectief vrijetijdseconomie Twente 2030). Onderdeel van de visie is o.a. een ruimtelijke uitwerking als inspiratie- en toetsingskader voor toekomstige ontwikkelingen op het gebied van vrijetijdseconomie binnen de gemeente Borne. De visie zal tevens worden gebruikt als één van de bouwstenen voor de nog op te stellen omgevingsvisie.