flexwoningen impressie

Voortgang versneld bouwen (flexwonen)

19 april 2023
Nieuws

Voor een groot aantal Bornenaren is er geen sociale huurwoning beschikbaar. Het gaat om jongeren, statushouders, gescheiden mensen, senioren en mensen die uitstromen vanuit maatschappelijke opvang. Voor hen zijn dit jaar 51 woningen nodig. Naar aanleiding van het 'Startdocument Flexwonen' is een eerste en een tweede locatieverkenning uitgevoerd om te inventariseren waar versnelde woningbouw mogelijk is.

Als vervolg daarop heeft het college deze week alle informatie tot zich genomen en kan het college volgende week op 25 april een principebesluit nemen over welke locaties worden ontwikkeld en welke afvallen.

Bijeenkomst na besluitvorming raad

De raad zal naar verwachting eind mei de uiteindelijke keuze maken over deze ontwikkellocaties en de bijbehorende woningaantallen. Na besluitvorming van de raad eind mei ontvangen de betrokkenen een uitnodiging voor een bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst zal het projectteam een toelichting geven over de gemaakte keuzes en over het verdere traject. Ook kunnen omwonenden zich aanmelden voor de klankbordgroepen die vervolgens van start gaan.

Voor de locaties op de Bornsche Maten worden geen klankbordgroepen opgericht omdat dit permanente en dus reguliere bouw betreft, net als elders in de Bornsche Maten.