default iconVertegenwoordiging van het college in verbonden partijen

 

Programma

Verbonden partijen en deelnemingen

Portefeuillehouder

1e vervanger

1. Wonen en leven

Twence B.V.

Michael Geerdink

David Vermorken

 

Twente Milieu B.V.

Michael Geerdink

David Vermorken

 

Vitens

David Vermorken

Michael Geerdink

2. Duurzame toekomst

VEGANN (aandeelhouders Enexis Holding)

Michael Geerdink

David Vermorken

 

Wadinko N.V.

Martin Velten

Jan Pierik

 

Cogas N.V.

Michael Geerdink

David Vermorken

 

Enexis N.V.

Michael Geerdink

David Vermorken

 

Stichting Dierenpark Borne

Martin Velten

Michael Geerdink

 

Bedrijfsvoering organisatie Recreatieschap Twente

Martin Velten

Michael Geerdink

 

Gemeenschappelijke regeling Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT)

Martin Velten (DB) / David Vermorken (AB)

College

 

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Twente (ODT)

David Vermorken

Michael Geerdink

3. Inclusieve samenleving

Gemeenschappelijke regeling Samenwerking sociale zaken Borne, Haaksbergen, Hengelo

Martin Velten

Michael Geerdink

 

Gemeenschappelijke regeling SWB Midden Twente (SWB)

Martin Velten (DB) / Michael Geerdink (AB)

College

 

Gemeenschappelijke regeling Stadsbank Oost Twente (SON)

Martin Velten

Michael Geerdink

 

Samen Twente (waaronder OZJT)

Michael Geerdink

Martin Velten

4. Bestuur en samenleving

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Twente (VRT)

Jan Pierik

Michael Geerdink

 

Gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Crematoria Twente (OLGT)

Jan Pierik

Michael Geerdink

 

Regeling voor het Ne – Du openbare lichaam (EUREGIO)

Jan Pierik

Michael Geerdink

5. Financieel gezond

Gemeenschappelijke regeling gemeentelijke Belastingkantoor Twente (GBT)

David Vermorken

Jan Pierik

 

Bestuursovereenkomst Twente (BOSS / Twente Board)

Jan Pierik

Martin Velten

 

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

David Vermorken

Jan Pierik

 

VNG

Jan Pierik

David Vermorken

 

VNG Overijssel

College