Vijver Zenderen

Vernieuwde vijver Oosterveld officieel geopend

11 mei 2023
Nieuws

Tijdens de Twentse Waterweken werd op dinsdag 9 mei de vernieuwde vijver Oosterveld in Zenderen officieel geopend. Buurtbewoners waren nauw betrokken bij de planvorming van de nieuwe inrichting.

De afgelopen weken heeft vijver Oosterveld in Zenderen een metamorfose ondergaan. In samenwerking met de buurtbewoners en gemeente is een ontwerp tot stand gekomen en uitgevoerd. Zo is onder andere de waterhuishouding verbeterd, is er meer groen gekomen en is een vlonder gerealiseerd.

Door middel van baggeren en een klimaatadaptieve aanpak werd de vijver weer een mooie en gezonde plek voor waterplanten en vissen.

Wethouder Vermorken: “Fantastisch resultaat waar de buurtbewoners heel hard aan meegewerkt hebben. Het is dan ook mooi dat we de opening samen met de kinderen uit de buurt doen.”

Om 15.30 uur konden belanghebbenden zich laten informeren over de totstandkoming van de nieuw ingerichte klimaatbestendige vijver aan de Oosterveld. Vervolgens hielpen kinderen uit de buurt de wethouder met het vrijlaten van de vissen in hun nieuwe onderkomen.

Tijdens de Twentse Waterweken van 1 t/m 14 mei 2023 worden door heel Twente op allerlei locaties leuke activiteiten georganiseerd rondom het thema water.