Voorkant Zwanenhof

Verklaring stemmen voor Europees Parlement in Nederland

Op donderdag 6 juni 2024 is de verkiezing van het Europees Parlement.

U krijgt een brief van de gemeente als u:

  • in Nederland woont
  • geen Nederlander bent
  • de nationaliteit heeft van een andere lidstaat van de Europese Unie (EU)

U mag dan zelf bepalen in welk EU-land u stemt voor de verkiezing van het Europees Parlement:

  • in Nederland of
  • in het EU-land waarvan u de nationaliteit heeft

Wilt u in Nederland stemmen? 

Registreer u dan vóór 24 april 2024 bij uw gemeente. Dit doet u door:

  1. het formulier Verklaring stemmen voor Europees Parlement in Nederland, Model Y 32 externe-link-icoonin te vullen
  2. het formulier te ondertekenen en het op te sturen naar: Gemeente Borne, Team Verkiezingen, Postbus 200, 7620 AE  Borne
  3. stuur ook een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee 

Heeft u hulp nodig bij het invullen van het formulier Y 32? Leest u dan de handleiding externe-link-icoonin de talen Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Pools en Nederlands. 

Wilt u stemmen in het EU-land waarvan u de nationaliteit heeft?

Dan hoeft u zich niet te registreren bij uw Nederlandse gemeente. Behalve als u zich eerder al in Nederland heeft geregistreerd voor de Europese verkiezingen. In dat geval neemt u contact op met de Nederlandse gemeente waar u woont.

Nadat u deze verklaring heeft ingeleverd, blijft u (zolang u in Nederland woont) in Nederland geregistreerd als kiezer voor het Europees Parlement. Wilt u weer stemmen in uw lidstaat van herkomst? Neem dan contact op met uw gemeente om deze verklaring in te trekken en meldt u bij de autoriteiten van uw lidstaat van herkomst.