Gemeentehuis

Verklaring omtrent gedrag

Hebt u een nieuwe baan of wilt u een visum aanvragen? Dan hebt u vaak een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig.

Let op: vraag uw VOG altijd aan bij de overheid

Justis, de screeningsautoriteit van het ministerie van Justitie en Veiligheid, is de enige instantie in Nederland die VOG-aanvragen beoordeelt en VOG’s afgeeft. Een VOG vraagt u online rechtstreeks aan bij Justis, of schriftelijk via de gemeente. Op het internet zijn commerciële partijen actief die u vragen de VOG-aanvraag via hen in te dienen. Deze bedrijven zijn géén onderdeel of partner van Justis. Vraag uw VOG altijd aan bij de overheid: hiermee bespaart u onnodige extra kosten. Lees meer op de website van Justis.externe-link-icoon

Digitaal aanvragen met DigiD

Voor burgers:
U kunt een VOG online aanvragen bij Justisexterne-link-icoon. Dan hoeft u niet naar de gemeente te komen. U hebt daarvoor DigiD nodig. Het is alleen mogelijk een VOG digitaal aan te vragen als de aanvraag online is klaargezet door de organisatie die de VOG van u verlangt. Vraag uw organisatie of dit het geval is. Uw werkgever heeft daarvoor eHerkenning nodigexterne-link-icoon.

Voor werkgevers en organisaties:
Als werkgever kunt u via de website van Justisexterne-link-icoon digitaal een aanvraag klaarzetten voor de betreffende persoon.

Aanvragen via de gemeente

U dient de aanvraag in door een volledig ingevuld aanvraagformulier in te leveren bij Publiekszaken van de gemeente waar u staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). U ontvangt dit formulier van degene die u vraagt een VOG te overleggen. Meestal is dat de (toekomstige) werkgever. De informatie hiervoor kunt u vinden op de website van Rijksoverheidexterne-link-icoon.

Rechtstreeks aanvragen bij Justis

Bent u niet (meer) ingeschreven bij de gemeente of woont u in het buitenland, dan moet u de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) rechtstreeks aanvragen bij Justisexterne-link-icoon. Dit geldt ook als u een aanvraag wilt doen voor een bedrijf of organisatie.

Binnen 4 tot 8 weken krijgt u te horen of u een Verklaring omtrent het gedrag krijgt. Als u geen strafbare feiten heeft gepleegd, krijgt u de Verklaring omtrent het gedrag meestal al binnen anderhalve week.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarde is dat u geen strafbare feiten heeft gepleegd. Heeft u wel eens iets strafbaars gedaan? Dan bepaalt het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) of dit invloed heeft op de functie die u gaat vervullen.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met de beslissing, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit. Dit doet u bij het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG).

Kosten

Een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) voor natuurlijke personen kost € 41,35.
Het tarief van de elektronische VOG-aanvraag is € 33,85 (€ 7,50 lager dan een aanvraag via de gemeente) en moet u vóór de behandeling van uw aanvraag voldoen via iDEAL.

Heeft u als vrijwilliger een VOG nodig? En werkt u met kinderen of met mensen met een verstandelijke beperking? U kunt dan een gratis VOG aanvragen. Vraag de VOG wel direct aan bij Justis.

Vraag bij uw vrijwilligersorganisatie na wat de mogelijkheden zijn.

Vrijwilligers in de sport krijgen de VOG ook gratis als de bond is aangesloten bij NOC*NSF.