Afbeelding De Veste

Vergunning Leegstandwet

Als uw woonruimte leeg staat of bijvoorbeeld binnen korte tijd gesloopt of gerenoveerd wordt, is het voor u als eigenaar vaak niet zinvol de ruimte op de gebruikelijke manier te verhuren. Om leegstand te voorkomen, is het wel mogelijk uw ruimte aan een tijdelijke huurder te verhuren.

De Leegstandwet

De Leegstandwet biedt u de mogelijkheid tot tijdelijke verhuur. Hierbij sluit u een tijdelijk huurcontract af met de huurder. De tijdelijke huurder heeft geen recht op huurbescherming, vervangende huisvesting of de status als stadsvernieuwingskandidaat. U bent als verhuurder verplicht bij de gemeente een vergunning voor tijdelijke verhuur aan te vragen. Ook heeft u soms toestemming nodig van uw hypotheekverstrekker.

Kosten

De kosten voor het verkrijgen van een leegstandvergunning zijn € 242,50 (prijspeil 2022).

Aanvraag

Een vergunning voor tijdelijke verhuur van leegstaande woningen en gebouwen vraagt u aan bij de gemeente.
U gebruikt hiervoor het 'Aanvraagformulier vergunning Leegstandwet'. Voor verlenging van een vergunning moet u gebruik maken van het Aanvraagformulier verlenging vergunning Leegstandwet. deze formulieren vindt u in de bijlagen.

De gemeente toetst de volgende zaken:

  • Leegstand van de woonruimte.  
  • De mogelijkheid voor de eigenaar om de woning of het gebouw op een andere manier te verhuren of verkopen. Dus niet te verhuren op basis van de Leegstandwet.
  • De eigenaar moet aantonen dat de woonruimte in de huurperiode in voldoende mate wordt bewoond.
  • Gaat het om renovatie of sloop? Dan moet de eigenaar, in afwachting hiervan, aantonen dat de renovatie ingrijpend is. En ook dat de sloop of renovatie binnen een redelijke termijn plaatsvindt.
  • Een particuliere eigenaar mag maximaal 2 vergunningen hebben voor tijdelijke verhuur van te koop staande koopwoningen.

Gemeenten mogen aan de tijdelijke verhuur van woningen die te koop staan geen eigen, extra eisen stellen die niet in de Leegstandwet staan.

U kunt het aanvraagformulier (zie bijlagen) indienen bij Gemeente Borne, team Ontwikkeling, Postbus 200, 7620 AE Borne.

Bijlagen