Stemmen bijhouden

Verenigingskas spekken? Word stemmenteller!

23 november 2022
Nieuws

Op woensdag 15 maart 2023 worden de verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschap gehouden. Gemeente Borne is hiervoor op zoek naar verenigingen of stichtingen die 60 tellers kunnen leveren die de Bornse stemmen zullen gaan tellen. Als beloning krijgt de vereniging of stichting € 30,- netto, per teller.

De tellers moeten 18 jaar of ouder zijn. Het tellen van de stembiljetten vergt concentratie en fysieke inspanning. De vereniging zorgt voor één coördinator die het contact onderhoudt met de gemeente. De tellers (en reserves) krijgen vooraf een korte instructie. Op de verkiezingsdag moeten zij om 20:30 uur aanwezig zijn bij de stembureaus. De verwachting is dat de werkzaamheden tegen 00:00 uur klaar zijn. Als zich meerdere verenigingen/stichtingen aanmelden vindt er een loting plaats op donderdag 19 januari 2023 om 16:30 uur.

Aanmelden

Tot 23 december 2022 kunt u zich aanmelden via verkiezingen@borne.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Dienstverlening via 14074.