Twijfels over uw WOZ-waarde?

13 maart 2023
Nieuws

Er is heel wat te doen om de WOZ-waarde. En dat is logisch want deze is van invloed op onder andere de hoogte van de onroerendezaakbelasting, de waterschapsheffing en het eigenwoningforfait. Daarom wilt u zeker weten dat de WOZ-waarde klopt. Heeft u twijfels? Neem contact op met GBTwente. Zij helpen u graag!

Hoe zit het met de WOZ-waarde? 

GBTwente zorgt ervoor dat iedereen die belasting moet betalen (belastingplichtigen) een aanslagbiljet krijgt en betaalt. Voor sommige belastingen is de WOZ-waarde nodig. Deze bepalen zij ook. Hoe doen zij dat? Taxateurs werken bij GBTwente met modellen. Zij vullen een model met allerlei gegevens over de woningmarkt. De computer analyseert de gegevens en huizenprijzen, de taxateur kijkt dit na en stelt de WOZ-waarde vast. Meer weten of de WOZ-waarde? Kijk dan op de website van GBTwente. externe-link-icoon

Heeft u vragen of bent u op zoek naar meer informatie?

Bent u op zoek naar meer informatie of heeft u vragen? Kijk dan op de website van GBTwenteexterne-link-icoon of neem contact op via telefoonnummer 14 074. Verder kunt u veel zelf regelen in het digitaal loket van GBTwente door in te loggen op Mijn GBTwenteexterne-link-icoon

Wilt u toch bezwaar maken?

Heeft u na (telefonisch) contact met GBTwente nog twijfels over de hoogte van uw WOZ-waarde? Maak dan snel en gratis bezwaar. Scan de unieke QR-code op uw aanslag. Deze vindt u op pagina 3 rechts bovenaan op uw aanslag. De QR-code is gekoppeld aan uw woning, zodat bezwaar maken binnen enkele minuten geregeld is.