Twentse Waterweken 2023

Tweede editie Twentse Waterweken

03 mei 2023
Nieuws

Tijdens de Twentse Waterweken worden er in Borne, en de rest van Twente, verschillende activiteiten georganiseerd. Van 1 tot en met 14 mei kan iedereen die dat wil, hieraan meedoen.

Bewustzijn klimaat en water
Water is van levensbelang voor mens, dier en natuur. Door klimaatverandering komen wateroverlast door extreme regenval, hittestress, periodes van droogte en de kans op (drink)watertekorten ook in Twente steeds vaker voor. Tijdens de Twentse Waterweken leren inwoners van Twente op een leuke manier meer over het belang van water(beheer) en klimaatadaptatie.

Voor elk wat wils
Tijdens de Twentse Waterweken krijgt iedereen de mogelijkheid om een kijkje te nemen bij verschillende locaties waarbij water een belangrijk element is. Ga een klimaatdialoog aan met een expert, bezoek de vernieuwde vijver Oosterveld of krijg een rondleiding bij het retentiegebied van het Avontureneiland in Wensink-Zuid: voor iedereen is er wel iets te beleven.

Op de website www.groenblauwtwente.nl staat een overzicht van alle activiteiten die worden georganiseerd tijdens de Twentse Waterweken in alle gemeenten.

Een overzicht van de activiteiten in Borne:

Dinsdag 9 mei
16.30 uur - Opening vijver Oosterveld

Locatie: Vijver Oosterveld Zenderen

De afgelopen weken heeft vijver Oosterveld in Zenderen een metamorfose ondergaan. Buurtbewoners hebben de handen ineengeslagen en een eigen ontwerp opgesteld waar uitvoering aan is gegeven. Zo is onder andere de waterhuishouding verbeterd, is er meer groen gekomen en is een vlonder gerealiseerd.
Door middel van baggeren en een klimaatadaptieve aanpak is de waterhuishouding verbeterd zodat de vijver weer een mooie en gezonde plek wordt voor waterplanten en vissen.
Buurtbewoners waren nauw betrokken bij de planvorming van de nieuwe inrichting. In samenwerking met de gemeente is een definitief ontwerp tot stand gekomen en uitgevoerd.

Vanaf 15.30 uur is er inloop voor belanghebbenden om zich te laten informeren over de totstandkoming van de nieuw ingerichte klimaatbestendige vijver aan de Oosterveld.

Woensdag 10 en vrijdag 12 mei
9.00 uur tot 12.00 uur - Inloopochtenden klimaatdialoog
Locatie: gemeentehuis Borne, Rheineplein 1.
Aanmelden kan via j.reinders@borne.nl. Spontaan langskomen mag ook.

Inwoners hebben de gelegenheid voor een persoonlijk gesprek over water en klimaat met de beleidsmedewerker integraal waterbeheer van de gemeente Borne.

Het is algemeen bekend dat het klimaat veranderd. Extreme regenval, langdurige perioden van droogte en stijgende temperaturen. Wat doet dat precies met Borne? En welke acties kunt u zelf ondernemen om dit tegen te gaan? We vertellen u graag meer over de ontwikkelingen op het gebied van het klimaat, de acties die daarop worden genomen en we horen graag over de ervaringen die u daarmee zelf heeft.

Zaterdag 13 mei
13.00 uur tot 14.00 uur - Rondleiding Avontureneiland Wensink-Zuid
Locatie: Woolderweg, Borne (Avontureneiland)
Aanmelden voor de rondleiding is verplicht. Meld je per e-mail aan via j.reinders@borne.nl.       

Op zaterdag 13 mei wordt een rondleiding gegeven op het avontureneiland in Wensink-Zuid. Dit gebied is opnieuw ingericht en dient onder andere als retentiegebied. Een plek waarin het regenwater opgevangen en vastgehouden kan worden. Daarnaast is het een plek om te kunnen recreëren en te spelen. Tijdens de rondleiding wordt verteld welke oplossingen zijn bedacht en uitgevoerd om voorbereid te zijn op de veranderingen van het klimaat. Tussendoor is er de mogelijkheid om vragen te stellen. Aansluitend volgt om 14.00 uur de officiële opening van het avontureneiland door wethouder Geerdink.