Gemeentehuis

Trouwen in Borne

Wilt u trouwen in Borne? In de gemeente Borne heeft u verschillende mogelijkheden waar u dit kunt vieren met de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van uw keuze. Als u aan alle voorwaarden voldoet vindt de voltrekking vanaf veertien dagen tot uiterlijk één jaar na de melding plaats.

Bijzondere ambtenaren van de burgerlijke stand

Bij het aanmelden van een voorgenomen huwelijk kunt u een voorkeur geven aan een van onze bijzondere ambtenaren van de burgerlijke stand (babs).

Via deze link kunt u onze babsen zien en een klein stukje lezen over hun werk.

Beperkte gemeenschap van goederen

Met ingang van 1 januari 2018 is de regeling rondom het huwelijksvermogensrecht veranderd. Als u na deze datum een huwelijk sluit, gebeurt dit in een beperkte gemeenschap van goederen. Dit houdt in dat bezittingen en schulden van vóór de registratie buiten de gemeenschap vallen. Dat geldt ook voor erfenissen en schenkingen die u ontvangt tijdens het huwelijk. De bezittingen en schulden die u krijgt na de verbintenis zijn van u samen. Meer informatie kunt u verkrijgen bij een notaris of op de site van de rijksoverheidexterne-link-icoon.

Naamgebruik

Na het sluiten van uw huwelijk verandert uw achternaam niet. U kunt wel gebruik maken van de achternaam van uw partner, het zogenaamde naamgebruik. Naamgebruik betreft de wijze van aanschrijven van de burger door de overheid en geldt voor beide partners.

De kosten voor de voltrekking van het huwelijk zijn afhankelijk van de dag, de locatie en het tijdstip. U betaalt deze kosten door middel van iDeal bij uw digitale melding van uw huwelijk. In onderstaand document vindt u de kosten.

Tarieven locaties 2024

Basishuwelijk
Een basishuwelijk is een huwelijk zonder ceremoniële plechtigheid. U kunt geen keuze maken voor een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs). De babs houdt een standaard toespraak en u geeft elkaar alleen het ja-woord en ondertekent de akte. Tijdens de ceremonie wordt er geen muziek afgespeeld. De voltrekking vindt plaats op de maandag in het gemeentehuis tijdens kantooruren in aanwezigheid van maximaal 20 gasten.

Kosteloos trouwen
U kunt kosteloos trouwen. Dit kan op de dinsdagochtend om 09:00 en 09:30 uur in het gemeentehuis. De ceremonie duurt ongeveer een kwartier en wordt voltrokken alleen in aanwezigheid van de getuigen. U kunt geen keuze maken voor een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs).

Let op: Voor bruidsparen die beiden woonachtig zijn buiten gemeente Borne, is het niet mogelijk om een kosteloos huwelijk te sluiten om 09:30 uur.

Een voorgenomen huwelijk moet u minimaal veertien dagen en maximaal één jaar voor de dag van het huwelijk melden in de gemeente waar de voltrekking plaatsvindt.

Bent u in het buitenland geboren, getrouwd, gescheiden of heeft in het buitenland gewoond, dan moet u hiervan – als u dit nog niet gedaan heeft – bewijsstukken overleggen. Het kost soms veel tijd om deze documenten op te vragen. Sommige documenten moeten ook gelegaliseerd worden. Meer informatie over deze documenten of legalisatie kunt u verkrijgen bij Publiekszaken.

Woont u in het buitenland, één van u heeft de Nederlandse nationaliteit en wilt u trouwen in Borne? Neem dan eerst contact op met de gemeente Den Haag. Na uw melding in Den Haag kunt u in Borne trouwen.

Wilt u een huwelijk vastleggen? U heeft voor de melding online de volgende gegevens nodig:

Uw geldige identiteitsbewijzen;
Duidelijke kopieën van de geldige identiteitsbewijzen van al uw getuigen. Minimaal twee getuigen en maximaal vier getuigen. Uw getuigen moeten 18 jaar of ouder zijn;
De gewenste datum, het tijdstip en locatie van de voltrekking;
Vindt de voltrekking niet in het gemeentehuis plaats? Dan heeft u een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier vrije locatie nodig;
Uw voorkeur voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Bij een kosteloos huwelijk en basishuwelijk kunt u geen voorkeur aangeven.
Een pinpas. U betaalt de kosten bij de aanvraag. Als u de aanvraag digitaal doet, betaalt u met iDeal.
Volg dan de volgende stappen om uw melding online te doen:
1.    Klik op de blauwe button “meld voorgenomen huwelijk”;
2.    Selecteer eerst de locatie;
3.    Klik op het tabblad “beschikbaarheid”;
4.    Kies uw gewenste datum en tijd;
5.    Klik onderin op de knop “start aanvraag”;
6.    Houd uw DigiD bij de hand en volg de verdere stappen.

Na ontvangst van uw melding controleert de ambtenaar van de burgerlijke stand of u voldoet aan de voorwaardenexterne-link-icoon.

De locatie

Gemeentehuis
U kunt een huwelijk sluiten in het gemeentehuis van Borne.

Vrije locaties
Verder heeft de gemeente Borne de hele gemeente aangewezen als ‘huis der gemeente’. Dit betekent dat u overal in de gemeente Borne kunt trouwen – de zogenaamde vrije locatie.

U kunt online de beschikbaarheid raadplegen.

Trouwt u op een vrije locatie? Dan heeft u van de beheerder/eigenaar van de locatie een schriftelijke bevestiging nodig. Maak hiervoor gebruik van het onderstaande aanvraagformulier.

U kunt dit aanvraagformulier uploaden bij uw digitale melding van uw voorgenomen huwelijk.

De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand
U kunt in het overzicht buitengewoon ambtenaren burgerlijke standexterne-link-icoon zelf de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand uitkiezen wie uw huwelijk voltrekt. Dit geldt niet bij kosteloze huwelijksvoltrekkingen.

Voordat u de datum vastlegt en digitaal doorgeeft, overlegt u met deze ambtenaar of hij of zij op de geplande datum beschikbaar is. Alle buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand zijn bereikbaar via de mail. De adressen vindt u via bovenstaande link.

'Eigen' buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand
Ook kunt u uw huwelijk door een ‘eigen’ buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand laten sluiten. Voorwaarde is dat deze persoon in dienst is van een gemeente en in deze gemeente benoemd en beëdigd is als (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand. De ambtenaar voor één dag krijgt geen vergoeding van de gemeente voor het sluiten van het huwelijk. Wilt u een ‘eigen’ babs, download dan het onderstaande aanvraagformulier.

Bijlagen