Klimaatrapport

Tips

Watervriendelijke tuin

Er zijn verschillende slimme kleine en grote maatregelen zijn waarmee u in uw tuin regenwater kunt opvangen en benutten. Van regenton tot grindstrook. Laat u inspireren door deze brochure. Het maakt niet uit of u een grote of een kleine tuin hebt: elke druppel telt.

Afkoppelen

Als het heel hard regent kan het riool  al het water niet meer verwerken. Om overlast te beperken, zijn in het riool zogenaamde overstorten naar het oppervlaktewater aangebracht. Omdat het regenwater in het riool vermengd met afvalwater, is het water dat overstort niet schoon en vervuilt het dus het oppervlaktewater. Om vervuiling van het oppervlaktewater tegen te gaan, worden vaak maatregelen genomen om het overstorten van afvalwater zo veel mogelijk te voorkomen.

Een belangrijke manier om dit te voorkomen is het afkoppelen van het regenwater van het riool.

Wilt u meer informatie over afkoppelen van regenwater en hoe u dat zelf kunt doen? Neem een kijkje op de website Rioned, het kenniscentrum voor alles wat met riolering te maken heeft.

Niet doen in afgekoppeld gebied

Het regenwater wordt niet meer naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie afgevoerd, maar naar oppervlaktewater of het komt via een infiltratievoorziening  in de bodem. Kortom: het regenwater moet schoon blijven. De volgende activiteiten kunt u beter niet doen in afgekoppelde gebieden:

 • vervuilen van afgekoppelde straten en daken. Voorbeelden: onkruidbestrijding met chemische middelen, auto wassen (zeepsop verdwijnt dan in de put op straat), afvalwater rechtstreeks weggooien in putje aan de straat, terras schrobben met chloor of zeep, etc.
 • regenwater aansluiten op het riool;
 • gebruik van uitlogende materialen  proberen te voorkomen, zoals zinken dakgoten, loodslabben en andere dak- en gevelbekleding veroorzaken vervuiling. De metaaldeeltjes lossen op in het regenwater en komen terecht in het oppervlaktewater en/of de bodem. Vooral bij nieuwbouw of renovatie is het zeer gewenst geen uitlogende materialen meer toe te passen, maar bijvoorbeeld kunststof. Een andere mogelijkheid is om het uitlogende materiaal te behandelen met een coating, zodat dit niet meer uitloogt.

Water besparen

Waarom is het belangrijk om minder water te gebruiken? De inspanning die nodig is om iedereen genoeg schoon water te leveren wordt steeds groter en duurder. Maar de productie kan niet onbeperkt worden uitgebreid. Water zuiveren en transporteren kost bovendien energie en er zijn chemicaliën bij nodig. Om in de toekomst onze drinkwatervoorraad veilig te stellen dienen we zuinig om te springen met onze grondwatervoorraad.
Iedere inwoner gebruikt gemiddeld ongeveer 125 liter water per dag. Een klein deel daarvan (8%) wordt gebruikt om te drinken en te koken, de overige liters gaan op aan douchen, toilet en de was en afwas. Met simpele maatregelen in huis kunt u de dagelijkse hoeveelheid terugbrengen. U bespaart daarmee geld en zorgt goed voor natuur en milieu.

Tips om zuinig om te gaan met water:

 • Repareer lekkende kranen. Tien druppels per minuut lijkt niet veel, maar jaarlijks is dat al gauw zo'n 1100 liter water!
 • Neem vaker een douche in plaats van een bad, en douche wat korter.
 • Zet uw (vaat)wasmachine alleen aan als deze vol is: dat bespaart naast water ook veel energie.
 • Let bij de aanschaf van een nieuwe (vaat)wasmachine op het waterverbruik.
 • Plaats een regenton. Met opgevangen regenwater kunt u de tuin begieten, de auto en ramen wassen.
 • Sproei uw tuin alleen bij langdurige droogte en doe dit niet in de felle zon. Was uw auto en ramen met een spons en emmer in plaats van een tuinslang.
 • Koop een waterbesparende douchekop en monteer een spoelstop op het toilet. De investering in het materiaal heeft u er binnen korte tijd alweer uit!

Meer tips en informatie vindt u op de website van Milieucentraal bij bewaartips water.

Voorkom vies oppervlaktewater

Oppervlaktewater  is de noodzakelijke leefruimte voor heel wat planten en dieren. Voor een gezonde omgeving hebben ook wij mensen gezond water nodig. Het oppervlaktewater biedt dieren en planten goede plekken om te leven. Alle reden dus om de kwaliteit van dit water goed te bewaken en waar mogelijk te verbeteren.

Niet doen in en nabij het oppervlaktewater

Natuurlijk gooit u geen afval in het water!
Laat uw hond liever niet poepen vlakbij open water: het vuil kan erg gemakkelijk in het  water spoelen.
Voer eenden en andere waterdieren zo min mogelijk: hoe meer voedsel, hoe meer dieren en hoe meer stikstof - het biologisch evenwicht raakt dan verstoord.

Voorkom wateroverlast/ verstopping riolering

U kunt helpen het rioolsysteem zo goed mogelijk te laten werken. Dat kan vervelende verstoppingen en wateroverlast in huis en op straat voorkomen! Hieronder staan enkele tips over wat wel en niet in het riool kan, en wat je wel met je afval doet.

Wel doen:

 • Minder afvalwater produceren door:
  • Minder drinkwater gebruiken door besparingen door te voeren. Met een  simpele waterbesparende douchekop en een spoelstop op het toilet besparen we al heel wat water. En de investering in het materiaal heeft u er binnen korte tijd alweer  uit! Onder Water besparen staan meer tips.
  • Regenwater afkoppelen, zodat het niet meer in het vuilwaterriool terecht komt.

Niet doen:

 • Spoel geen spullen door de gootsteen of het toilet die daar niet thuis horen (zoals maandverband, etensresten, schoonmaakdoekjes). Al deze stoffen kunnen verstoppingen in het riool veroorzaken en de werking van pompen verstoren.
 • Spoel geen frituurvet in de gootsteen of het toilet. Vet stolt snel als het in de riolering  terecht komt. Dat maakt de kans groot op verstopping in uw eigen huis en dat van de buren. Frituurvet en frituurolie mogen gewoon in de grijze container, of lever het in bij de milieustraat aan de Wegtersweg te Hengelo.
 • Voorkom verstopping door uw afvoer regelmatig te ontvetten met soda en heet water.
 • Spoel geen resten (wateroplosbare) verf, latex, cement of gips door de gootsteen.  Gooi het ook niet in de put op straat. Lever het in bij de milieustraat aan de  Wegtersweg te Hengelo.