entree kindcentrum Borne West

Te Kiefte architecten presenteert ontwerp kindcentrum Borne West

12 januari 2024
Nieuws

Op de plek van basisschool Jan Ligthart komt het nieuwe kindcentrum Borne West. Op woensdag 10 januari 2024 heeft stichting Brigantijn samen met de andere gebruikers, namelijk ‘Stichting KidsVooruit’ en kinderopvang ‘Duimelot’, een update gegeven aan de gemeenteraad en de pers over de laatste stand van zaken. Hierbij presenteerde Te Kiefte architecten uit Borne het definitieve ontwerp. 

Het wordt een heel duurzaam gebouw met een goed binnenmilieu. Uniek is dat het Ridderspoortje zoveel als mogelijk blijft staan, dit wordt geïntegreerd in de nieuwbouw en dat de nieuwbouwconstructie geheel van hout wordt gerealiseerd.

Vergunningen 

De vergunningsaanvraag is in december 2023 gedaan voor de sloop en nieuwbouw. Zoals gezegd blijft het gebouw 't Ridderspoortje zoveel als mogelijk staan en wordt deze gebruikt voor de kinderopvang. De eerste reacties van de toekomstige gebruikers en omwonenden zijn heel positief.

Groei school

In verband met de groei van de school en de leerlingenprognoses op de lange termijn heeft stichting Brigantijn de gemeente gevraagd om 14 lokalen te bouwen in plaats van 12 lokalen. De Bornse gemeenteraad beslist eind januari over het voorstel.  

Planning en tijdelijke huisvesting 

Stichting Brigantijn verwacht in de voorjaarsvakantie (februari 2024) met basisschool Jan Ligthart te verhuizen naar de locatie van basisschool ‘t Oldhof. In mei wordt het bestaande gebouw van basisschool Jan Ligthart gesloopt. Gelijktijdig wordt de aanbestedingsprocedure van de bouwer en installateur afgerond. Hierdoor kan de bouw in juli 2024 starten. Stichting Brigantijn, KidsVooruit en kinderopvang Duimelot nemen dan bij de start van het schooljaar 2025-2026 het nieuwe gebouw in gebruik. 

Energie aansluiting 

Enexis heeft de grootverbruiksaansluiting voor de nieuwbouw afgewezen. Stichting Brigantijn overlegt met Enexis over een alternatief op basis van meerdere kleinverbruikersaansluitingen, zodat zij bij de oplevering wel hun duurzame ambities kunnen realiseren. 

Impressies gemaakt door Te Kiefte Architecten