Platteland

Subsidie Leefbaar platteland 3.0

18 mei 2022
Nieuws

U kunt bij de provincie een subsidie aanvragen voor de uitvoering van toekomstplannen die de leefbaarheid op het platteland versterken.

Voor wie

Stichtingen, verenigingen, kerkgenootschappen, bedrijven, Overijsselse gemeenten en waterschappen.

Een toekomstplan is een compleet plan voor een dorp of gebied, dat in beeld brengt welke fysieke maatregelen en ideeën voor lokale initiatieven mogelijk zijn om een gebied of dorp leefbaar te houden in de toekomst. Het plan brengt de huidige situatie en de kansen voor de toekomst in beeld. Het bevat haalbare en gedragen maatregelen, ideeën en oplossingen.

Waarvoor

Voor één van de drie volgende activiteiten:

A. Het uitvoeren van onderzoek naar de haalbaarheid van een lokaal idee of initiatief dat onderdeel is of wordt van een toekomstplan.
B. Procesondersteuning bij het opstellen van een toekomstplan. 
C. Het uitvoeren van fysieke maatregelen die in het toekomstplan zijn opgenomen.

Er kan geen aanvraag ingediend worden voor alle drie activiteiten.

Lees meer op de site van Provincie Overijssel voor het aanvraagformulier en meer informatie over deze subsidieexterne-link-icoon.