Meisje die schrijft in een schrift bij laptop en telefoon

Studietoeslag

De studietoeslag is een toeslag voor studenten die door een structurele lichamelijke of psychische beperking niet in staat zijn om naast hun opleiding te werken. Met de studietoeslag wil gemeente Borne stimuleren dat deze jongeren een opleiding (blijven) volgen. Want het afronden van een opleiding maakt de kans op een baan groter.

Voorwaarden

Je komt in aanmerking voor studietoeslag als je:

  • studiefinanciering (WSF) krijgt of een tegemoetkoming schoolkosten (WTOS) en;
  • een structurele medische beperking heeft waardoor je niet in staat bent naast je opleiding te werken en;
  • geen recht hebt op een Wajong-uitkering.

Hoogte toeslag

De hoogte van de toeslag hangt af van je leeftijd. Hieronder staan de bedragen die gelden vanaf 1 januari 2023.

LeeftijdHoogte studietoeslag per maand
21 jaar en ouder€ 352,80
20 jaar€ 282,23
19 jaar€ 211,67
18 jaar€ 176,40
17 jaar€ 139,35
16 jaar€ 121,71
15 jaar€   105,84

Krijg je een stagevergoeding? Tot een bedrag van € 211,67 mag je die houden naast je studietoeslag. Krijg je meer stagevergoeding? Dan trekken we het deel dat hoger is af van je studietoeslag. 

Aanvraag toeslag

Wil je studietoeslag aanvragen? Dat kan met het aanvraagformulier studietoeslagexterne-link-icoon (deze is onder aan deze pagina te vinden). Print het formulier, vul het in en zet je handtekening eronder. Doe er dan de volgende bewijsstukken bij:

  • Een kopie van je paspoort of identiteitskaart.
  • De toekenningsbeschikking van DUO voor studiefinanciering (WSF) of tegemoetkoming schoolkosten (WTOS).
  • Het bewijs van inschrijving van je studie.
  • Als je stage loopt: je stage-overeenkomst.
  • Eventueel: een verklaring van een onafhankelijke arts waaruit duidelijk wordt dat je naast je studie niet kunt werken. (Als u deze verklaring niet meestuurt, plannen wij een afspraak voor je in met een onafhankelijke arts).

Het ingevulde formulier stuur je, samen met de bewijsstukken, naar:

Gemeente Hengelo
Werk en Inkomen / Team bijzondere regelingen
Antwoordnummer 168
7550 VB Hengelo

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem contact op met het zorgloket Hengelo via T. 14 074 of via zorgloket@hengelo.nl.

Aanvraagformulier