Stemmen in een andere gemeente (kiezerspas)

Wilt u stemmen in een andere gemeente dan de gemeente waar u woont? Dan heeft u een kiezerspas nodig. Bewaar uw kiezerspas goed. U krijgt geen nieuwe pas als u de kiezerspas kwijtraakt. Een kiezerspas aanvragen kan op drie manieren: digitaal, schriftelijk, of mondeling aan de balie van de gemeente.

Schriftelijke aanvraag

Een kiezerspas kunt u schriftelijk aanvragen via een aanvraagformulier (model K 6-1). Deze kunt u onderaan deze pagina downloaden of afhalen bij de balie in het gemeentehuis. Een schriftelijke aanvraag voor een kiezerspas moet uiterlijk maandag 3 juni bij de gemeente binnen zijn. 

Bij uw volledige ingevulde en ondertekende aanvraagformulier voegt u ook een kopie van uw identiteitsbewijs toe. Aanvragen waarbij het formulier niet volledig is ingevuld en/of ondertekend of waarbij een kopie van een identiteitsbewijs ontbreekt kunnen wij niet in behandeling nemen. Heeft u al een stempas in huis? Dan moet u deze ook met uw aanvraagformulier meesturen.

  • Per mail: scan het ingevulde en ondertekende formulier in en mail dit samen met een kopie van uw identiteitsbewijs naar: verkiezingen@borne.nl. Let op! Dit kan alleen als u nog geen stempas heeft ontvangen.
  • Per post: verstuur het ingevulde en ondertekende formulier samen met een kopie van uw identiteitsbewijs in een gesloten envelop naar: Postbus 200, 7620 AE  Borne.

Kiezerspas online aanvraag

U kunt online een kiezerspas aanvragen. Uw aanvraag moet uiterlijk maandag 3 juni om 12.00 uur door ons zijn ontvangen. U krijgt uw kiezerspas thuisgestuurd.

Kiezerspas aanvragen.externe-link-icoon

Mondelinge aanvraag

Mondeling een kiezerspas aanvragen kan tot maandag 3 juni 12.00 uur. Hiervoor moet u zich persoonlijk met (een kopie van) uw identiteitsbewijs melden aan de balie van het gemeentehuis. Heeft u al een stempas in huis? Dan moet u deze meenemen.