default iconStemmen en uitslagen

Na sluiting van de stembureaus op woensdag 22 november 2023 om 21.00 uur zijn de stemmen door de stembureauleden in het stembureau geteld. De telling was openbaar.

Donderdag 23 november 2023 controleerden de leden van het gemeentelijk stembureau deze tellingen. Indien nodig zijn ze gecorrigeerd. Dit vond plaats om 9.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Borne. Ook deze telling was openbaar.

De uitslagen van de verkiezingen, ook de uitslag per stembureau, staan gepubliceerd op deze pagina.

De online publicatie van de verkiezingsuitslag maakt het mogelijk dat iedereen de resultaten kan controleren en op grond hiervan een melding kan doen bij het centraal stembureau (CSB) om tot nader onderzoek over te gaan. Deze meldingen kunnen gedaan worden op https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/tweede-kamer/uitslagen/melding-aan-centraal-stembureau.

Uitslagen Tweede Kamerverkiezing 2023