Stemmen en uitslagen

Na sluiting van de stembureaus op donderdag 6 juni 2024 om 21.00 uur worden de stemmen door de stembureauleden in het stembureau geteld. Deze telling is openbaar. U bent welkom om hierbij aanwezig te zijn.  

Vrijdag 7 juni 2024 controleren de leden van het gemeentelijk stembureau deze tellingen. Indien nodig worden ze gecorrigeerd. Dit vindt plaats om 9.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Borne. Deze telling is openbaar.

De uitslagen van de verkiezingen, ook de uitslag per stembureau, worden op 10 juni gepubliceerd op deze pagina.

De online publicatie van de verkiezingsuitslag maakt het mogelijk dat iedereen de resultaten kan controleren en op grond hiervan een melding kan doen bij het centraal stembureau (CSB) om tot nader onderzoek over te gaan. Deze meldingen kunnen tot maandag 17 juni 11.00 uur gedaan worden op https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/tweede-kamer/uitslagen/melding-aan-centraal-stembureauexterne-link-icoon.

Uitslag verkiezingen Europees Parlement 2019