Voorkant Zwanenhof

Stemmen bij volmacht

Stemmen

Kunt u niet zelf naar het stembureau? Dan kunt u een andere kiezer machtigen om namens u te stemmen.

Woont u in dezelfde gemeente als de persoon die u wilt machtigen? Dan regelt u dit eenvoudig door de achterzijde van de stempas in de vullen. Vergeet niet om een handtekening te zetten en geef een kopie van uw identiteitsbewijs mee. Deze mag maximaal vijf jaar verlopen zijn. 
Een gemachtigde moet een volmachtstem altijd gelijktijdig met de eigen stem uitbrengen en mag niet meer dan 3 volmachten aannemen. 

Schriftelijke volmacht

Een schriftelijke volmacht gebruikt u bijvoorbeeld als u iemand wilt machtigen die niet in de gemeente Borne woont. Of wanneer u iemand uit Borne of een andere gemeente wilt machtigen voordat de stempassen zijn verzonden.

U vraagt een schriftelijke volmacht aan bij de gemeente waar u op 1 februari 2021 woont.

  • Zie 'bijlagen' voor het aanvraagformulier ‘verzoek om bij volmacht te stemmen’.
  • Of haal het aanvraagformulier ‘verzoek om bij volmacht te stemmen’ op bij de Publieksbalie. Dit kan vanaf woensdag 24 februari 2021.
  • U en de gemachtigde vullen allebei een deel van dit formulier in en ondertekenen het.

Stuur het ingevulde en ondertekende formulier naar de gemeente via de post naar Gemeente Borne, Bureau Verkiezingen, Postbus 200, 7620 AE Borne ofwel via verkiezingen@borne.nl De aanvraag om bij schriftelijke volmacht te stemmen kan tot uiterlijk vrijdag 12 maart, 17:00 uur worden ingediend.

Digitaal verzoek om te stemmen bij volmacht

Het gezamenlijk invullen en ondertekenen van het aanvraagformulier ‘verzoek om bij volmacht te stemmen’ kan lastig zijn als u en de gemachtigde i.v.m. corona geen fysiek contact kunnen hebben. Daarom kan er ook gebruik worden gemaakt van een in twee delen gesplitst aanvraagformulier, waarbij u en de gemachtigde elk een eigen formulier invullen.

Het gezamenlijk invullen en ondertekenen van het aanvraagformulier ‘verzoek om bij volmacht te stemmen’ kan lastig zijn als u en de gemachtigde i.v.m. corona geen fysiek contact kunnen hebben. Daarom kan er ook gebruik worden gemaakt van een in twee delen gesplitst aanvraagformulier, waarbij u en de gemachtigde elk een eigen formulier invullen.

1. U vult model G1 in: een verzoek aan de burgemeester tot het verlenen van een volmacht.

  • Digitaal verzoek om bij volmacht te stemmen bij de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (maart 2021). 
    Zie bijlagen.


2. De gemachtigde vult model G2 in: de verklaring dat u ermee instemt om namens de volmachtgever als gemachtigde op te treden.

  • Verklaring gemachtigde volmachtstem bij de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (maart 2021).
    Zie bijlagen.

3. De gemachtigde stuurt het ingevulde en ondertekende formulier G 2 via de email naar u.
   
4. U stuurt vervolgens de beide formulieren G-1 en G-2 via de email naar verkiezingen@borne.nl.

Tot wanneer opsturen?

De gemeente moet het formulier uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 hebben ontvangen.

Aanvraag goedgekeurd

Als de aanvraag is goedgekeurd, krijgt de gemachtigde een volmachtbewijs thuis gestuurd. Daarmee kan hij of zij namens u stemmen.

Bijlagen