Voorkant Zwanenhof

Stemmen bij volmacht

Machtigen

Kunt u niet zelf naar het stembureau? Dan kunt u een andere kiezer machtigen om namens u te stemmen.

Onderhandse volmacht

Woont u in dezelfde gemeente als de persoon die u wilt machtigen? Dan regelt u dit eenvoudig door de achterzijde van de stempas in de vullen. Vergeet niet om een handtekening te zetten en geef een kopie van uw identiteitsbewijs mee. Deze mag maximaal vijf jaar verlopen zijn. 
Een gemachtigde moet een volmachtstem altijd gelijktijdig met de eigen stem uitbrengen en mag niet meer dan 2 volmachten aannemen. 

Schriftelijke volmacht

Een schriftelijke volmacht gebruikt u bijvoorbeeld als u iemand wilt machtigen die niet in de gemeente Borne woont, maar wel binnen het gebied woont waarvoor de verkiezing gehouden wordt. Of wanneer u iemand uit Borne of een andere gemeente wilt machtigen voordat de stempassen zijn verzonden.

U vraagt een schriftelijke volmacht aan bij de gemeente waar u op dinsdag 23 april 2024 woont.

  • Zie 'bijlagen' voor het aanvraagformulier ‘verzoek om bij volmacht te stemmen’.
  • Of haal het aanvraagformulier ‘verzoek om bij volmacht te stemmen’ op bij de Publieksbalie. 
  • U en de gemachtigde vullen allebei een deel van dit formulier in en ondertekenen het.
  • Voeg van uzelf en de gemachtigde een kopie van het legitimatiebewijs bij.

Stuur het ingevulde en ondertekende formulier, voorzien van de kopie legitimatiebewijzen via de post naar Gemeente Borne, team Verkiezingen, Postbus 200, 7620 AE Borne of digitaal via verkiezingen@borne.nl De aanvraag om bij schriftelijke volmacht te stemmen kan tot uiterlijk maandag 3 juni 2024 worden ingediend.

Aanvraag goedgekeurd

Als de aanvraag is goedgekeurd, krijgt de gemachtigde een volmachtbewijs thuis gestuurd. Daarmee kan hij of zij namens u stemmen.

Bijlagen