Voorkant Zwanenhof

default iconStemmen bij volmacht

Machtigen

Kunt u niet zelf naar het stembureau? Dan kunt u een andere kiezer machtigen om namens u te stemmen.

Woont u in dezelfde gemeente als de persoon die u wilt machtigen? Dan regelt u dit eenvoudig door de achterzijde van de stempas in de vullen. Vergeet niet om een handtekening te zetten en geef een kopie van uw identiteitsbewijs mee. Deze mag maximaal vijf jaar verlopen zijn. 
Een gemachtigde moet een volmachtstem altijd gelijktijdig met de eigen stem uitbrengen en mag niet meer dan 2 volmachten aannemen. 

Schriftelijke volmacht

Een schriftelijke volmacht gebruikt u bijvoorbeeld als u iemand wilt machtigen die niet in de gemeente Borne woont, maar wel binnen het gebied woont waarvoor de verkiezing gehouden wordt. Of wanneer u iemand uit Borne of een andere gemeente wilt machtigen voordat de stempassen zijn verzonden.

U vraagt een schriftelijke volmacht aan bij de gemeente waar u op 30 januari 2023 woont.

  • Zie 'bijlagen' voor het aanvraagformulier ‘verzoek om bij volmacht te stemmen’.
  • Of haal het aanvraagformulier ‘verzoek om bij volmacht te stemmen’ op bij de Publieksbalie. Dit kan vanaf woensdag 24 februari 2021.
  • U en de gemachtigde vullen allebei een deel van dit formulier in en ondertekenen het.

Stuur het ingevulde en ondertekende formulier via de post naar Gemeente Borne, team Verkiezingen, Postbus 200, 7620 AE Borne of digitaal via verkiezingen@borne.nl De aanvraag om bij schriftelijke volmacht te stemmen kan tot uiterlijk vrijdag 10 maart, 17:00 uur worden ingediend.

Aanvraag goedgekeurd

Als de aanvraag is goedgekeurd, krijgt de gemachtigde een volmachtbewijs thuis gestuurd. Daarmee kan hij of zij namens u stemmen.

Bijlagen