Gemeentehuis

Statushouders ontvangen certificaat voor participatietraject

02 november 2023
Nieuws

Op donderdag 2 november zijn 16 inwoners van Borne met vlag en wimpel geslaagd voor het participatietraject. Zij hebben laten zien dat zij genoeg kennis hebben van de Nederlandse normen en waarden. Daarom hebben zij allemaal, in de raadzaal van het gemeentehuis, een certificaat van burgemeester Jan Pierik gekregen. Alle statushouders die in Borne zijn komen wonen, moeten een ‘participatieverklaring’ tekenen. Het participatieverklaringstraject is een onderdeel van de inburgering. Gemeentes bieden dit aan nieuwe statushouders aan. De verklaring wordt getekend, nadat de cursus over de rechten, plichten en fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving met een voldoende is afgerond.