Afbeelding De Veste

Starterslening

Zo’n tien jaar geleden is de starterslening in de gemeente Borne in het leven geroepen. Een van de belangrijkste doelen is het bewerkstelligen van een evenwichtige bevolkingssamenstelling binnen de gemeente Borne. Daarvoor wil de gemeente ondermeer de doelgroep (jonge) starters zo goed mogelijk faciliteren. De VROM Starterslening vormt daartoe een geschikt instrument.

De Starterslening is een aanvullende lening

De Starterslening is een aanvullende lening bovenop de gewone (eerste) hypotheek. Deze aanvullende lening kan het gat overbruggen tussen de maximale hypotheek die een bank verstrekt en het bedrag dat nodig is om de eerste woning te kopen.

De Starterslening vraag je aan bij de gemeente

Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) voert de Starterslening uit. De Starterslening is aan te vragen bij de gemeente Borne.  Nadat je van de gemeente Borne een aanvraagformulier hebt gekregen, verzorgt SVn de aanvraagprocedure, de financiële toets en het verstrekken van de lening. Lopende offertes en nieuwe aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

De Starterslening is bedoeld voor Starters

Deze starterslening is uitsluitend bedoeld voor starters op de koopwoningmarkt, dat wil zeggen voor mensen die hun eerste huis kopen. Een belangrijke voorwaarde waaraan moet worden voldaan is het verkrijgen van een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie.

De hoogte van de Starterslening

De hoogte van de starterslening is afhankelijk van de hoogte van het inkomen, de prijs van de woning en de bijkomende kosten. De hoogte van de starterslening bedraagt maximaal 20% van de totale kosten voor het in eigendom krijgen van de woning, met een maximum van € 35.000,--. Daarnaast mag de totale koopsom van de woning niet meer dan de actuele normen van NHG bedragen.

De Starterslening bestaat uit twee delen

Een (hypothecaire) box 1 lening die u annuïtair aflost en een oplopende box 3 lening. De box 3 lening noemen we de Combinatielening. Voor beide leningdelen heb je de eerste 3 jaar geen maandlasten. De aflossing van de Starterslening ‘betaal’ je de eerste 3 jaar met de Combinatielening. De Combinatielening loopt daardoor de eerste 3 jaar altijd op. Na deze periode van 3 jaar betaal je (in principe) rente en aflossing. Op het moment dat je de volledige rente en/of aflossing betaalt, los je op zowel de Starterslening als de Combinatielening af.

De Starterslening wordt geborgd door het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW)

Het WEW borgt de box 1 lening. De Combinatielening valt  niet onder de borg van het WEW. In het geval van een verliesdeclaratie bij het WEW neemt SVn de resterende Combinatielening voor haar rekening.

De Starterslening kun je boetevrij aflossen

Je kunt altijd extra aflossen. Dat kost niks, je hoeft geen boete te betalen. Je maakt gewoon het bedrag dat je wilt aflossen over naar SVn en zij doen de rest. Je vermeldt hierbij wel altijd je leningsnummer.

Wil je een Starterslening aanvragen? Lees meer op de website van SVnexterne-link-icoon of bekijk het filmpjeexterne-link-icoon over de Starterslening.

Uw contactpersoon bij de gemeente Borne: Loes Temmink, telefoon (074) 2658 630 of l.temmink@borne.nl.