Start werkzaamheden slijtlaag op fietspaden Stroom Esch

27 mei 2024
Nieuws

Deze week is er een begin gemaakt met het aanbrengen van een slijtlaag op de fietspaden in de wijk Stroom Esch (Pampagras en Haver). De slijtlaag die nu wordt aangebracht, is ter vervanging van de oude en versleten slijtlaag. Het vernieuwen van deze laag is belangrijk om de kwaliteit van de fietspaden te behouden en te verbeteren zodat de paden weer jaren mee kunnen. Dit project wordt fasegewijs uitgevoerd om de overlast voor fietsers tot een minimum te beperken.  

Gebruik van de fietspaden tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden

Aannemer Van Gelder, zal stapsgewijs alle paden voorzien van een slijtlaag. Afhankelijk van de voortgang en snelheid van het werk zijn de fietspaden naar verwachting volgende week weer toegankelijk. Tijdens de werkzaamheden worden de werkplekken gemarkeerd met pionnen en rood-wit lint. Waar nodig zullen er ook rood-witte hekken geplaatst worden.  Zo kunnen de mensen veilig werken aan een verbeterd fietspad.

Waarom wordt er een slijtlaag aangebracht?

Het aanbrengen van een slijtlaag op de fietspaden is duurzaam. Het verlengt de levensduur van het fietspad. Ook verbetert het de veiligheid: de slijtlaag zorgt voor een betere grip. Dat vermindert het risico op uitglijden bij gladheid en regen. Ook draagt de nieuwe laag bij aan prettig rijden op het asfalt. De paden zien er weer mooi uit en ook belangrijk, je kan duidelijk zien dat het een fietspad is. Het zorgt voor jarenlang fietsplezier.