vijver zenderen

Start realisatie ontwerp buurtbewoners rondom vijver Oosterveld in Zenderen

13 maart 2023
Nieuws

De komende weken krijgt vijver Oosterveld in Zenderen een metamorfose. Buurtbewoners hebben de handen ineengeslagen en een eigen ontwerp opgesteld waar nu uitvoering aan wordt gegeven. Zo wordt onder andere de waterhuishouding verbeterd, komt er meer groen en wordt een vlonder gerealiseerd.

Door middel van baggeren en een klimaatadaptieve aanpak wordt de waterhuishouding verbeterd zodat de vijver weer een mooie en gezonde plek wordt voor waterplanten en vissen. Op initiatief van de buurtbewoners wordt er meer groen gerealiseerd door het uitzaaien van bloemenmengsels en komen er aanpassingen voor meer beleving en recreatie. Dit om te zorgen dat de vijver een fijne en natuurlijk plek behoudt in de buurt. Buurtbewoners hebben het ontwerp bedacht en ondersteunen waar mogelijk bij de werkzaamheden.

Start werkzaamheden
De start van de werkzaamheden vond plaats op donderdag 9 maart. 

Wethouder Vermorken was aanwezig en vertelde enthousiast: “Wat wordt dit een fantastisch resultaat. Het vernieuwde vijvergebied is straks een aanwinst voor Zenderen. Bedoeld voor iedereen. En het mooie is dat de inwoners het zelf hebben bedacht en gaan helpen bij de realisatie. De gemeente draagt haar steentje bij, maar hulde voor de bewoners die dit voor elkaar hebben gekregen”.

Initiatief buurtbewoners
Naar aanleiding van een brief van de buurtbewoners met wensen voor de vijver, heeft de gemeente de buurtbewoners gevraagd om tot een klimaatadaptief schetsontwerp te komen waarin de wensen verwerkt zijn. Daar is gretig gehoor aan gegeven en werd er al snel een werkgroep (zes buurtbewoners) en kerngroep (twee buurtbewoners en bestuurslid dorpsraad) gevormd. Het proces werd zeer uitvoerig door de bewoners opgepakt waaraan de nodige uren zijn besteed. Wijkcoördinator Brenda Jansen ondersteunde het project en was hierin een belangrijke schakel.

Frans Bik, lid van de kerngroep: “Geweldig hoe snel en goed de samenwerking met de gemeente is verlopen. We kijken uit naar de realisatie”.

Het opgestelde schetsontwerp werd zowel door de gemeente als door een onafhankelijk ecoloog getoetst. Eventuele benodigde aanpassingen zijn teruggegeven aan de werkgroep en eind vorig jaar hebben alle partijen ingestemd met het ontwerp. Een mooie samenwerking tussen gemeente en buurtbewoners!