Spelregels jaarwisseling

13 december 2023
Nieuws

Gemeente Borne volgt het beleid van de rijksoverheid. Kijk voor de landelijk geldende regels op de website van Rijksoverheid.

Het hele jaar is het afsteken van illegaal vuurwerk verboden. Kindvriendelijk vuurwerk (sterretjes, trektouwtjes en grondbloemen) mag wel het hele jaar door afgestoken worden. Maar wat nu allemaal wel en niet is toegestaan, is niet voor iedereen even duidelijk. Daarom zetten we het een en ander voor u op een rij.

Niet toegestaan

Het afsteken van zwaar knal- en siervuurwerk, zoals rotjes, knalstrengen, Chinese matten, vuurpijlen en enkel schotsbuizen, Romeinse kaarsen en babypijlen. Dit is vuurwerk in de zogenaamde categorieën F3 en deels F2.

Wel toegestaan

Sterretjes, knalerwten, Bengaalse lucifers, grondtollen, trektouwtjes, cakes, compoundboxen, grondbloemen en fonteintjes (categorieën F1 en deels F2).

Verkoop

Koop uw vuurwerk bij verkooppunten die een vergunning hebben. Zij verkopen alleen vuurwerk dat is toegestaan. Vanaf 16 jaar is het kopen en afsteken van oudejaarsvuurwerk toegestaan. Verkopers van vuurwerk zijn verplicht om gratis veiligheidsbrillen en aansteeklonten mee te geven. Vuurwerk mag uitsluitend worden verkocht op 28, 29 en 30 december. U mag maximaal 25 kilo per huishouden hebben.

U mag vuurwerk in het buitenland kopen als het voldoet aan de eisen van de Nederlandse wet. Per auto mag u maximaal 25 kilo vervoeren.

Beperkte afsteektijden voor vuurwerk

U mag alleen siervuurwerk afsteken tijdens de jaarwisseling op 31 december vanaf 18.00 uur 's avonds tot 1 januari 02.00 uur 's nachts. Buiten deze tijden is het afsteken van vuurwerk strafbaar.

Vrijwillige vuurwerkvrije zones

Er geldt in onze gemeente geen lokaal vuurwerkverbod. Wel werken we met vrijwillige vuurwerkvrije zones. Gemeente Borne ondersteunt initiatieven van inwoners die met elkaar afspreken om tijdens de jaarwisseling in hun buurt geen vuurwerk af te steken. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een straat, pleintje, speeltuin of buurt. Wie deze jaarwisseling ook een vrijwillige vuurwerkvrije locatie wil instellen kan, tot en met 20 december, borden aanvragen via veiligheid@borne.nl. De borden voor de vrijwillige vuurwerkvrije zones zijn bij de gemeente af te halen, zodat men hiermee tussen 28 december en 2 januari het gebied kan markeren.

Carbid

Carbidschieten kan op 31 december tussen 10.00 en 24.00 uur en op 1 januari tussen 00.00 en 02.00 uur. Wanneer u carbid wil afschieten, dient u dit voor 22 december te melden de gemeente. Op de website van de gemeente staat een meldingsformulier.

Klaphamer

Het is verboden om gebruik te maken van een knalhamer, klaphamer of knalijzer, waarbij door middel van een poeder een knal of ontploffing kan worden veroorzaakt.

Straffen en boetes

Handel in illegaal vuurwerk, maar ook illegaal vuurwerk kopen, afsteken of in bezit hebben is strafbaar. Afhankelijk van de overtreding kunt u een boete of gevangenisstraf krijgen. Maar ook kan een dwangsom opgelegd wordenen of kan een pand in het ergste geval gesloten worden (zie ook beleidsregel bestuurlijke aanpak illegaal vuurwerk gemeente Borne (link naar de digitale gemeentepagina)). Jongeren van 12 tot 18 jaar kunnen voor een Halt-straf in aanmerking komen.

Meld illegaal vuurwerk

Als u denkt dat ergens illegaal vuurwerk wordt opgeslagen, verkocht of afgestoken, kunt u dit melden bij de politie. Dit kan via telefoonnummer 0900-88 44, of anoniem bij Meld Misdaad Anoniem via telefoonnummer 0800 - 70 00. (Wanneer deze melding het afsteken van vuurwerk betreft, ook de dagen en tijdstippen waarop het vuurwerk wordt afgestoken vermelden.)

Houd rekening met elkaar

Niet iedereen vindt vuurwerk leuk of kan daar tegen. Vuurwerk afsteken moet veilig gebeuren. Het is belangrijk dat iedereen zich aan de regels houdt voor een veilige en feestelijke jaarwisseling. Dus gooi geen vuurwerk naar anderen of dieren en houd u aan de afsteektijden tijdens de avond en nacht van oud en nieuw.

Wie bel je waarvoor?

Om ervoor te zorgen dat 112 bereikbaar blijft voor mensen in een noodsituatie is het goed om te weten wie je waarvoor belt. Voorgaande jaarwisselingen gingen veel meldingen bij de meldkamer over kleine brandjes op straat of andere zaken die weliswaar overlast kunnen geven, maar geen acuut (levens)gevaar, schade of letsel opleveren. De verschillende soorten meldingen zijn in een overzicht in beeld gebracht. Hiermee bieden de gezamenlijke hulpdiensten duidelijkheid over wie je in welke situatie belt.

  • Vuurwerkschade aan of om je huis: dit regel je zelf. Denk aan kleine, tijdelijke, reparaties of contact met je verzekering.
  • Schade aan straatmeubilair in de openbare ruimte: dit meld je bij de gemeente. Denk hierbij aan een kapotte abri, prullenbak of speeltoestel. Het verschilt per gemeente of je dit via een formulier op de website, een app of telefonisch kunt doen.
  • Kleine brand in de vrije omgeving: bij geen spoed, maar toch brandweer ter plaatse nodig bel je 0900-0904. Dit doe je bij kleine brandjes die waarschijnlijk klein blijven en die niet kunnen overslaan naar andere brandbare objecten. Denk bijvoorbeeld aan brand in een vrijstaande prullenbak.
  • Nu overlast van illegaal vuurwerk en daders bekend: bij geen spoed, maar wel politie nodig, bel 0900-8844.

Brand, acuut (levens)gevaar of als je twijfelt: bel 112. De centralist van de meldkamer helpt je verder en stuurt de juiste hulpdiensten jouw kant op.
 

Overzicht in tabelvorm wanneer je welk nummer moet bellen tijdens vuurwerkbrandjes - tekst staat ook in het nieuwsbericht