Mammoet Boris

Sanering deel park Scholtenshof

22 november 2022
Nieuws

Vanaf maandag 28 november 2022 gaat aannemer NTP een deel van het park Scholtenshof in Borne saneren. Uit bodemonderzoek is gebleken dat op een bepaalde plek onder het gras asbesthoudend materiaal in de bodem aanwezig is. Omdat het asbest zich onder de graszoden bevindt, is er geen direct gevaar voor de gezondheid. De sanering heeft geen gevolgen voor het kunstwerk, mammoet Boris. Die zal tijdens de werkzaamheden blijven staan en intact blijven.

De grond van een deel van het park wordt afgegraven en afgevoerd. Daarna wordt de plek weer aangevuld met schone grond en wordt de locatie heringericht. De werkzaamheden worden uitgevoerd conform veiligheidseisen en protocollen en vormen daardoor geen gevaar en/of risico voor de volksgezondheid.
Vanwege de sanering wordt een deel van het park afgesloten met hekken en worden vier parkeerplaatsen direct tegen het park aan, naast Dorset voor werkverkeer afgesloten. De werkzaamheden duren naar verwachting in totaal ongeveer een week.

Het asbest is gevonden tijdens het bodemonderzoek dat Projectbureau BAS in opdracht van de gemeente doet op alle openbare plekken waar kinderen en volwassenen spelen en recreëren.