Gemeentehuis

Rioolheffing

Rioolheffing heeft niet alleen betrekking op het gemeentelijk riool. Naast de zorg voor afvalwater (inzameling, afvoer en zuivering van afvalwater) zorgt de gemeente ook voor hemel- en grondwater in het openbare gebied. De gemeente onderhoudt jaarlijks bijvoorbeeld sloten, greppels en vaarwegen en heeft drainage in beheer en onderhoud. Rioolheffing wordt opgelegd aan gebruikers (rioolheffing afvalwater) en eigenaren (rioolheffing hemel- en grondwaterafvoer).

De aanslag rioolheffing bestaat uit 3 tarieven:

  • De gebruiker betaalt voor het afwalwater op basis van het aantal m3 dat wordt afgevoerd.
  • De eigenaar betaalt voor het hemel- en grondwaterafvoer een vastrecht, dit is een vast bedrag per perceel.
  • De eigenaar betaalt voor het hemel- en grondwaterafvoer een bedrag wat gebaseerd is op een percentage van de WOZ-waarde.

De gemeente Borne heeft haar belastingtaken vanaf 2009 overgedragen aan GBTwente. Voor meer informatie over belastingen, kwijtschelding van belastingen, taxatieverslagen, belastingtarieven en WOZ-waardes verwijzen wij u door naar de website van GBTwente www.gbtwente.nlexterne-link-icoon, voor telefonische informatie kunt u bellen met nummer 14074.