Voorkant Zwanenhof

Rioolaansluiting

Bent u nog niet aangesloten op het rioolstelsel? Dan kunt u een aanvraag indienen bij de gemeente.

Aansluiting

De gemeente zorgt voor het hoofdrioolstelsel. Ze gaat over de aanleg, het onderhoud, de ontstopping en de vervanging ervan. Daarnaast zorgt de gemeente ook voor de aansluiting van uw woning, bedrijf of gebouw op het riool. De gemeente verzorgt uw aansluiting tot aan uw eigen terrein. Vanaf daar moet u er zelf voor zorgen.

Voorwaarden

Wie kan het aanvragen

Iedere eigenaar of gebruiker van een pand:

 • Projectontwikkelaars
 • Architecten
 • Aannemers

De beoordeling

De Gemeente beoordeelt of ter plaatse een rioolhuisaansluiting kan worden gemaakt.

Soms kan een rioolhuisaansluiting problemen opleveren, omdat bijvoorbeeld het hoofdriool ver weg ligt of omdat de aansluiting niet precies tegenover het perceel ligt. In dat geval wordt contact met u opgenomen en eventueel een alternatief voorgelegd.

Benodigde gegevens

 • Naam, adres en telefoonnummer van de aanvrager.
 • Adres van het perceel.
 • Aard en hoeveelheid af te voeren water.
 • Gegevens over de gewenste aansluiting.
 • Een aanvraagformulier kunt u downloaden bij "Aanvragen". U kunt dit formulier invullen en, voorzien van een   handtekening, retourneren.

Stappen en doorlooptijd

 1. Binnen twee weken na indiening van de aanvraag gaat de gemeente de situatie ter plekke bekijken. Hierbij wordt gekeken naar
  - de afstand tot het hoofdriool;
  - de hoogte van het pand;
  - de te gebruiken materialen.
 2. Op basis van het bezoek en het bestemmingsplan beoordeelt de gemeente of de aansluiting tot stand kan worden gebracht. Eventueel wordt het Waterschap om advies gevraagd;
 3. Na betaling begint de gemeente binnen 2 weken met de aanleg van de aansluiting.

De informatie is openbaar.

Kosten

Rioolaansluiting: € 1.113,36 (standaard diameter van de rioolaansluiting is 125 mm).
Diameter > 160 mm per 10 mm € 37,08. Evt. te maken inspectieput € 1.270,56.

Aansluiting drukriolering: € 3.871,00 voor een ééngezinswoning.
Panden met lozingen groter dan zes vervuilingseenheden: € 763,00 per eenheid.

De kosten en voorwaarden voor het aansluiten van een riolering in het buitengebied zijn op te vragen bij de afdeling Grondgebied, Team Fysieke Leefomgeving (cluster Civiel, Geo, Verkeer & Water), telefoon 14074 (verkort nummer).