Voorkant Zwanenhof

Registratie levenloos geboren kind

Het is voor ouders heel verdrietig als hun kind levenloos ter wereld komt. Een erkenning van het bestaan van hun kind door middel van een officiële registratie in de basisregistratie personen (BRP) kan hun verdriet niet wegnemen, maar hopelijk helpen bij de verwerking daarvan. Registratie gebeurt door de gemeente waar de ouders wonen.

Hoe werkt het?

Vanaf 4 februari 2019 is het mogelijk om uw levenloos geboren kind in de BRP op te laten nemen. Met deze registratie wordt uw kind zichtbaar voor u via MijnOverheid en op een uittreksel van de BRP. Naast uzelf heeft alleen de ambtenaar van de burgerlijke stand inzage in deze registratie.

Voor de in Nederland levenloos geboren kinderen geldt dat er een akte van geboorte (levenloos) van de burgerlijke stand nodig is, om de registratie in de BRP te doen. Deze akte wordt opgemaakt door gemeente waar het kind is geboren. Wanneer en na hoeveel weken zwangerschap het kind is geboren, is niet relevant voor de registratie in de BRP.

Contact opnemen

Graag verzoeken wij u eerst vooraf contact op te nemen met het team Publiekszaken via tel. (074) 2658 701, zodat wij kunnen nagaan wat er in uw geval moet gebeuren.

U kunt een verzoek bij ons doen als u in gemeente Borne woont. Elke ouder moet zelf een verzoek doen. Op het moment van de geboorte van uw kind moet u in Nederland ingeschreven zijn. Ook moet u op enig moment sinds 1 oktober 1994 in Nederland hebben gewoond.

Voordat uw kind geregistreerd kan worden in de BRP moet er door de gemeente waar uw kind geboren is eerst een akte zijn opgemaakt. Dit kan een 'akte levenloos geboren kind' zijn of een 'akte van geboorte (levenloos)'. Is er nog geen akte opgemaakt of weet u het niet zeker? Neem dan eerst contact op met de gemeente waar uw kind geboren is.

Wat gebeurt er me de registratie?

Uw kind wordt geregistreerd in de basisregistratie personen (BRP). Als de gemeente uw kind heeft geregistreerd in de BRP, kan het nog enkele dagen duren voordat de gegevens van uw kind zichtbaar zijn in MijnOverheid. De registratie wordt niet doorgegeven aan andere organisaties die de BRP gebruiken. Uw zorgverzekering, de Belastingdienst of de Sociale Verzekeringsbank krijgen dus geen bericht.

Wat neemt u mee?

Wanneer u langskomt in het gemeentehuis voor registratie, neemt u alstublieft het volgende mee:

  • uw legitimatiebewijs;
  • een afschrift van de akte van geboorte (levenloos) of de akte levenloos geboren kind. Dit geldt alleen als het kind in Nederland is geboren en u een afschrift heeft;
  • onderstaand ingevuld formulier.

Kosten

Het registreren van gegevens in de BRP is gratis.

Formulier