Voorkant Zwanenhof

birth iconRegistratie levenloos geboren kind

Registratie

Ouders die dat wensen, kunnen schriftelijk een verzoek indienen voor registratie in de basisregistratie personen van hun levenloos geboren kind. De aanvraag kan worden ingediend bij de eigen woongemeente. Met deze registratie worden levenloos geboren kinderen zichtbaar voor de ouders via MijnOverheid.nl en op een uittreksel van de BRP.

Heeft u deze wens en/of wilt u meer informatie hierover, dan kunt u contact opnemen met mevrouw M.L. Broekhuis, Publiekszaken via tel. (074) 2658 701.

Verder kunt u ook informatie vinden op de website van de Rijksoverheid.