Gemeentehuis

Regeling ‘Hulp bij verlagen energiekosten’ van kracht

16 februari 2023
Nieuws

Dinsdag 14 februari is het college van B&W akkoord gegaan met de Plan van aanpak benutten energiekansen’ dat nu bekendheid krijgt onder de noemer ‘Hulp bij verlagen energiekosten’. De regeling is erop gericht om de energiekosten van de inwoners met de laagste inkomens terug te dringen. Er is ruim €400.000 beschikbaar voor deze regeling.

Kleine maatregelen

De regeling kan inwoners met de laagste inkomens op verschillende manieren ondersteunen. Inwoners met een laag inkomen krijgen de eerste € 100 aan kleine maatregelen gratis. Dit gaat om kleine maatregelen die snel uitgevoerd kunnen worden, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van tochtstrips, ledlampen of radiatorfolie.

Isolatietraject bij koopwoning

Woningeigenaren met een WOZ-waarde van maximaal €250.000 en een woning die in 1988 is gebouwd of eerder komen in aanmerking voor een isolatietraject. Als inwoners besluiten om het isolatietraject in te gaan, wordt er gebruik gemaakt van de Bornse collectieve inkoopactie ‘Gemeente Borne gaat voor groen’ met meer ondersteuning. In dat geval vergoedt de gemeente vergoed 40% van de rekening. Ook worden inwoners geholpen met het aanvragen van subsidie en eventueel een lening. Er is een renteloze lening beschikbaar voor de lagere inkomensgroepen. Ook woningeigenaren in andere wijken dan de tot nu toe benaderde wijken mogen meedoen.

Huurwoning

Veel mensen in de lagere inkomensklassen hebben echter geen koopwoning, maar huren een woning. Om ook deze inwoners te helpen heeft de gemeente afspraken gemaakt met Welbions. Als huurder van Welbions is er een aantrekkelijke regeling voor het plaatsen van zonnepanelen, waarbij je als bewoner slechts voor 50% van de panelen een servicekostenverhoging krijgt.

Uitvoering van regeling

Inwoners kunnen zich aanmelden bij het Sociaal Hus om aanspraak te maken op deze regeling. Duurzame Initiatieven Borne levert de energiecoaches en Bespaarfixers die helpen bij de uitvoering van deze regeling. De energiecoaches kijken samen met je naar de mogelijkheden om de energielasten blijvend verminderen. Bespaarfixers kunnen helpen met een aantal kleine maatregelen, zoals het plaatsen van ledlampen en radiatorfolie.

Mocht na het bezoek blijken dat inwoners niet aan de vereisten voldoen om gebruik te kunnen maken van deze regeling dan kan het Energieloket hen helpen om te kijken naar regelingen waar zij wel voor in aanmerking komen. Ook mensen die moeite hebben met rondkomen kunnen zich melden in het Sociaal Hus. Daar krijgen ze informatie over deze en eventueel andere regelingen waar ze wellicht voor in aanmerking komen.  

Aanmelden regeling ‘Hulp bij verlagen energiekosten’

Inwoners kunnen zich melden bij het Sociaal Hus via het telefoonnummer 074 265 85 90 of mailen naar sociaalhus@borne.nl. Als ze langskomen kunnen ze hun gegevens achterlaten en dan neemt de energiecoach contact op voor een afspraak. De openingstijden en het bezoekadres zijn te vinden op https://www.sociaalhus.nl/externe-link-icoon.

De gemeente Borne biedt meer ondersteuningsmogelijkheden voor mensen die in wel een (financieel) steuntje in de rug kunnen gebruiken. In het Sociaal Hus worden inwoners geholpen. Dit is de plek waar inwoners terecht kunnen met alle vragen over onder andere armoede, financiën, welzijn, zorg, wonen, vrijwilligerswerk, werk en inkomen bent u welkom in het Sociaal Hus .