Gemeentehuis

Reclamemateriaal uitdelen

Voor het uitdelen van flyermateriaal is binnen de gemeente Borne geen ontheffing nodig (artikel 2:6 van de APV). Wel wordt vereist dat de verspreider de vervuiling, die optreedt met flyeren, zorgvuldig opruimt.