Publicaties

Op deze pagina staat een overzicht van voorgenomen verkopen, verhuren en andere vormen van in gebruik gaven. Deze staan hier na aanleiding van het ‘Didam’-arrest.

Het 'Didam'-arrest

Op 26 november 2021 heeft de Hoge Raad der Nederlanden een beslissing genomen over het 'Didam'-arrest. Dit arrest benadrukt dat als een gemeente van plan is om een stuk grond te verkopen dat aan hen toebehoort, ze kansen moeten bieden aan mensen die geïnteresseerd zijn in het kopen van dit stuk grond. Dit geldt vooral als er meerdere mensen interesse hebben in het kopen van hetzelfde stuk grond, of als het aannemelijk is dat er meerdere geïnteresseerden zullen zijn.

Publicatie voorgenomen verkopen, verhuringen, in gebruikgaves 30 april 2024

Bezwaren

Indien u zich niet in de publicatie kunt vinden, bestaat de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen tegen deze publicaties. De geldende bezwaartermijn kunt u vinden in de publicatie zelf. Na het verstrijken van de termijn, is het niet langer mogelijk om bezwaar in te dienen.