Pilot gezinshuis in Borne van start

12 oktober 2023
Nieuws

Op woensdagochtend 11 oktober hebben wethouder Michael Geerdink van gemeente Borne en gezinshuis Borne een pilotovereenkomst voor crisiszorg voor Bornse jeugdigen getekend. In de overeenkomst staat dat het gezinshuis Borne een jaar lang een crisisbed heeft voor kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar uit Borne. Dit bed kan alleen ingezet worden op advies van een jeugdconsulent van gemeente Borne. Het crisisbed is bedoeld voor kinderen en jongeren waarbij thuis een onhoudbare situatie is ontstaan. Dit kan komen door plotselinge, ernstige verandering in de fysieke, sociale of psychische gesteldheid van het kind of het gezin.

“Geen dag is hetzelfde en geen dag gaat zoals we van tevoren hebben bedacht.”

gezinshuishouders van gezinshuis Borne.

Met de komst van het gezinshuis in Borne is de zorg laagdrempelig beschikbaar en sluit het zoveel mogelijk aan op de belevingswereld van het gezin. Uit onderzoek is gebleken dat dit erg belangrijk is. Hierdoor kan het kind, ondanks de situatie thuis, zo veel mogelijk vasthouden aan het dagelijkse ritme van school, sport en vrienden. Voor de komst van gezinshuis Borne maakte gemeente Borne gebruik van regionale crisisbedden. Daardoor was het lastiger om vast te houden aan het dagelijkse ritme. De pilot met gezinshuis Borne duurt een jaar. Daarna wordt besproken of de pilot verlengd wordt, structureel wordt of wordt beëindigd.