Gemeentehuis

Parkeervergunning bewoners

Een parkeervergunning voor bewoners kan worden aangevraagd door bewoners van de vergunninghouderzone Oude Deldensestraat, Van Heekgaarde en Oude Almeloseweg, de Schoener en de Aak.

Voorwaarden

De bewoner kan niet beschikken over een parkeerplaats op eigen terrein en woont in de aangewezen vergunninghouderszone. Bewoners met een woonadres aan de Nieuwe Kerkstraat even nummers 2-38, Nijstad, Marktplein, Bakkerssteeg, en Grotestraat-midden (oneven nummers tussen Oude Almelosestraat en Stationsstraat) die niet kunnen beschikken over een parkeerplaats op eigen terrein, kunnen een parkeervergunning aanvragen voor het Rigtersplein en De Kleine Loods. Voor deze parkeerlocaties geldt mogelijk een wachtlijst. U kunt hier naar informeren via telefoon 074-2658628.

Kijk of u in aanmerking komt voor een parkeervergunning door te klikken op bijgevoegd kaart of flowchart.

Aanvragen

Wijzigen kenteken

Voor het wijzigen van het kenteken op de vergunning kunt u gebruik maken van de knop op deze pagina.

Bezwaar

Tegen de weigering van een parkeervergunning kan een bezwaarschrift worden ingediend, gericht aan B&W, binnen zes weken na verzending van de beschikking.

Kosten

De kosten voor een parkeervergunning Van Heekgaarde/Oude Deldensestraat/Oude Almeloseweg/De Aak/De Schoener zijn per jaar € 53,60 (in 2024).

De kosten voor een parkeervergunning Rigtersplein/De Kleine Loods zijn per jaar € 157,60 (in 2024).

De kosten voor het wijzigen van een parkeervergunning bedragen € 14,50 (in 2024).

Bij verlies of diefstal van de vergunning dient u bij de gemeente een Verklaring van vermissing in te vullen en te overleggen bij een nieuwe aanvraag i.v.m. verlies of diefstal. Het tarief voor het in behandeling nemen van een nieuwe aanvraag voor een vervangend exemplaar bedraagt € 13,90.

Bijlagen