Centrum Borne

transport iconParkeerontheffing ondernemers

Parkeerontheffing

Ondernemers van wie het bedrijfsadres is gevestigd in de blauwe zone, en die niet kunnen beschikken over een parkeergelegenheid op eigen terrein, kunnen in aanmerking komen voor maximaal één ontheffing voor de blauwe zone. Om in aanmerking te komen dient de ondernemer schriftelijk aan te tonen dat voor de uitvoering van het bedrijf het hebben van een ontheffing noodzakelijk is.

Als noodzakelijk voor de bedrijfsuitvoering worden in ieder geval niet aangemerkt:

  • Laad- en losverkeer;
  • Het vervoeren van de financiële (dag)opbrengst en andere geldtransporten.
  • Woon werkverkeer
  • Bezorgdiensten

Zie bijlage of u in aanmerking komt voor een ontheffing.

Bezwaar

Tegen de weigering van een parkeerontheffing kan een bezwaarschrift worden ingediend, gericht aan B&W, binnen zes weken na verzending van de beschikking.

Kosten

De kosten per jaar bedragen € 153,60.

Bij verlies of diefstal van de ontheffing dient u bij de gemeente een Verklaring van vermissing in te vullen en te overleggen bij een nieuwe aanvraag i.v.m. verlies of diefstal. Het tarief voor het in behandeling nemen van een nieuwe aanvraag voor een vervangend exemplaar bedraagt € 13,90.

Bijlage