Gemeentehuis

Parkeerontheffing bewoners

Als u in de blauwe zone van het centrum van Borne woont, u in het bezit van een auto bent en u geen eigen parkeergelegenheid heeft, dan kunt u een ontheffing voor bewoners aanvragen.

Voorwaarden

Bewoners met een woonadres aan de Nieuwe Kerkstraat even nummers 2-38, Nijstad, Marktplein en Bakkerssteeg, die niet kunnen beschikken over een parkeerplaats op eigen terrein, kunnen daarnaast een parkeervergunning aanvragen voor het Rigtersplein en De Kleine Loods. Ontheffingen voor de blauwe zone worden verleend voor de gehele blauwe zone in het centrum van Borne, met uitzondering van het Marktplein, De Koem, De Bolkshoek en Grotestraat-midden (tussen de Oude Almeloseweg en de Stationsstraat). 

Wijziging kenteken

Voor het wijzigen van het kenteken op de ontheffing kunt u gebruik maken van de knop rechts op deze pagina.

Aanvragen

De aanvraag voor een parkeerontheffing kunt u digitaal indienen via de knop rechts op deze pagina.

Tegen de weigering van de gevraagde ontheffing kunt u een bezwaarschrift indienen, gericht aan B&W, binnen zes weken na verzending van de beschikking.

Een ontheffing voor de blauwe zone kost per jaar € 49,30 (in 2024).

Een dagontheffing kost € 7,20. Een weekontheffing kost € 14,50. Een maandontheffing kost € 29,00.

De kosten voor het wijzigen van een parkeerontheffing bedragen € 14,50 (in 2024).

Bijlagen