Gemeentehuis

Overlijdensaangifte

Binnen 5 dagen na een overlijden moet iemand hiervan aangifte doen bij de burgerlijke stand in de gemeente waar de persoon overleden is. Vaak verzorgt de uitvaartverzorger de aangifte, maar iedereen kan dit aangeven bij de burgerlijke stand van de gemeente waarin de persoon overleden is. Wel moet de overledene een natuurlijke dood gestorven zij

Kosten

Het aangeven van een overlijden is kosteloos.

Een uittreksel van de overlijdensakte kost € 16,60.

Aangifte doen

De aangifte kan digitaal met behulp van Eherkenning via de link aan de rechterkant ingediend worden.

Ook is het mogelijk de aangifte per mail via info@borne.nl of persoonlijk in te dienen bij de Publieksbalie.

Neem het volgende mee:

  • een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of verblijfsvergunning) van uzelf
  • een doktersverklaring van het overlijden
  • de B-envelop (envelop voor het Centraal Bureau voor de Statistiek met daarin een geneeskundige verklaring over de doodsoorzaak).