Opening fietssnelweg F35 gemeente Borne

05 juni 2024
Nieuws

Op vrijdag 7 juni a.s. vindt om 10.00 uur de opening plaats van de fietssnelweg F35 aan de Röringstraat in Borne. De werkzaamheden aan de Molenstraat, Bornerbroeksestraat, Röringstraat en Beerninksweg zijn afgerond. De fietssnelweg F35 wordt vrijdag officieel in gebruik genomen.

Opening

Gedeputeerde Martijn Dadema en wethouder David Vermorken verrichten samen met leerlingen van basisschool ‘t Oldhof de openingshandeling. Voorafgaand aan de officiële opening houdt wethouder Vermorken een toespraak. Na afloop is er een hapje en een drankje. Voor deze speciale gelegenheid nodigen wij ook alle omwonenden uit.  De opening vindt plaats op:

Datum: vrijdag 7 juni 2024
Tijd: 10.00 – 11.30 uur
Locatie: Röringstraat, plantsoen tegenover huisnummers 7, 9 en 11, 7621 XC Borne

Veiligheid en kwaliteit

De F35 is een snelle en veilige fietsverbinding van 62 kilometer. De F35 loopt van Nijverdal via Wierden, Almelo, Borne, Hengelo en Enschede naar de Duitse grens. Met zijtakken van Almelo naar Vriezenveen en van Enschede naar Oldenzaal. Deze fietssnelweg loopt zoveel mogelijk parallel aan de snelweg A35/A1 en de spoorverbinding Almelo/Enschede. De F35 biedt een hoogwaardige, snelle en een vrij unieke fietservaring voor Nederland. Met een breedte van ruim 4 meter, weinig kruisingen en uitstekend asfalt. Veiligheid en kwaliteit staan voorop. De fietspaden zijn comfortabel, hebben een rode asfaltverharding en zijn bovendien goed verlicht. Fietsers hebben vaak voorrang bij kruisingen, of er zijn tunnels en bruggen aangelegd om hen veilig hun weg te laten vervolgen. In Borne zal de overweg Bornerbroeksestraat worden vervangen door een fietsonderdoorgang.

Innovatie en duurzaamheid

Innovatie en duurzaamheid staan hoog in het vaandel bij de aanleg van de F35. De F35 is een van de eerste intergemeentelijke fietssnelwegen van Nederland. De snelweg bevat talrijke duurzame innovaties. Zo is er hightech verlichting die zich aanpast aan het aantal fietsbewegingen. Ook is er op het traject een fossielvrije verharding toegepast. Die verharding is ontwikkeld door Strukton in opdracht van de provincie Overijssel. In Borne is een automatisch oversteeksysteem geïnstalleerd ter hoogte van de Jupiterstraat, om de veiligheid verder te vergroten. Deze innovaties maken de F35 niet alleen duurzaam maar ook toekomstbestendig.

Klimaatbestendig en meer groen

In de voorbereiding van de F35 is klimaatbestendigheid en vergroening compleet benaderd. Daarbij kun je denken aan het beperken van wateroverlast en de hittegevoeligheid. Met de aanleg van een extra transportleiding voor hemelwater en wadi’s is meer ruimte gemaakt voor opvang en transport van het hemelwater. De systemen zorgen ook voor vernatting van de bodem en een betere regulatie van het grondwater. Risicovolle gebieden worden minder kwetsbaar voor wateroverlast. Door het smallere profiel van de F35 is er meer ruimte voor beplanting en bomen. Dat zorgt voor meer verkoeling in de omgeving tijdens warme dagen en wordt het fietsen nog aantrekkelijker.

Tijdens het uitvoeringstraject hebben particulieren gebruik kunnen maken van de beschikbare afkoppelsubsidie. Daarvoor zijn twee regelingen beschikbaar om op particulier terrein het hemelwater te scheiden van het afvalwater. Informatie over de afkoppelsubsidie vindt u op de website van Borne.    

De F35 is niet alleen een verbetering voor de dagelijkse fietser. Het is ook een stap vooruit in het verbinden van steden en dorpen. Op een veilige, duurzame en milieuvriendelijke manier.

Met de provincie, Almelo en Borne wordt nu gekeken naar het vervolgtraject tussen Borne en Almelo. Zodat deze de komende jaren aangelegd kan worden.