Huis in hand

Ook Borne tekent regionale woondeal

22 december 2022
Nieuws

Op woensdag 21 december 2022 ondertekende wethouder Martin Velten namens gemeente Borne de Regionale Woondeal Twente. De andere ondertekende partijen waren de provincie Overijssel, de andere Twentse gemeentes, marktpartijen en minister De Jonge. Overijssel is de eerste provincie die hiermee de stap zet om het woningtekort aan te pakken. Voor 2030 moeten minimaal 42.300 huizen in Overijssel gebouwd worden, waarvan minimaal 14.100 in Twente.

In oktober 2022 zijn door de provincie en de veertien Twentse gemeenten woningbouwafspraken gemaakt die zijn vastgelegd in de Regionale Woonagenda Twente. Op basis van dit document heeft de provincie, samen met gemeentes, corporaties en marktpartijen, deze bestuurlijke afspraken omgezet in  de Regionale Woondeal Twente. Hierin is onder meer vastgelegd waar kan worden gebouwd, voor welke doelgroepen en in welke prijscategorie. Overijssel hoopt hiermee snel tegemoet te komen aan de grote vraag naar woonruimte. 

Overijssel
In de Overijsselse Aanpak, waarin verschillende partijen samenwerken om het woningtekort aan te pakken, is de provincie op zoek gegaan naar realistische oplossingen. De regionale woondeals ‘Wonen met kwaliteit in Overijssel’ bevatten daarom een minimaal aantal te bouwen woningen voor West-Overijssel en Twente. Belangrijk uitgangspunt is dat het om betaalbare huizen gaat. De gekozen richting is met marktpartijen besproken en lijkt onder de huidige omstandigheden haalbaar. Dat betekent dat we in West-Overijssel minimaal 28.200 woningen willen gaan bouwen en in Twente minimaal 14.100. Samen goed voor minimaal 42.300 woningen in Overijssel. Daarnaast blijft de ambitie uit de Regionale Woonagenda’s binnen de provincie onverminderd op 60.000 woningen staan.

Borne
De versnelling in de woningbouw is een belangrijk thema in Borne. De druk op de woningmarkt en, als gevolg daarvan, de woningtekorten zijn hoog. In de Regionale Woonagenda Twente, die de basis vormt voor de Woondeal Twente, is de ambitie opgenomen dat er tot 2030 circa 20.000 nieuwe woningen in Twente worden toegevoegd. Deze ambitie blijft overeind, maar in de Woondeal Twente is afgesproken dat de provincie en de veertien Twentse gemeentes zich, gezamenlijk met de corporaties en marktpartijen, inzetten voor de realisatie van minimaal 14.100 nieuwe woningen in deze periode. De focus ligt daarbij op de in de Woonagenda Twente aangewezen sleutelprojecten, waaronder de Bornsche Maten met 400 extra woningen. Deze sleutelprojecten zijn noodzakelijk voor de realisatie van de regionale opgave, maar sluiten de ontwikkeling van andere, veelal binnenstedelijke locaties niet uit.